Życzenia Wielkanoc 2020

Wierzę …  i w Jezusa Chrystusa…,
który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny.
Umęczony pod Poncjuszem Piłatem,
ukrzyżowany, umarł i pogrzebion,
zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał…” (Credo).

 

 

Przed nami dni, kiedy będziemy przeżywali największe tajemnice naszej wiary. Ofiara Jezusa Chrystusa na Krzyżu to objawienie doskonałej miłości Boga do świata, a pusty Grób to niemy świadek centralnego wydarzenia ludzkiej historii: Zmartwychwstania naszego Pana.

W tym roku tajemnice te przeżywamy w okresie trudnego doświadczenia pandemii koronawirusa. Doświadczając różnych ograniczeń odkrywamy, że nasze życie jest kruche, lękamy się o naszą przyszłość. Pytamy, dlaczego tak się dzieje i czemu to ma służyć?

Niech moc objawionej miłości Boga, który nie oszczędził Swojego Syna, ale Go za nas wydał, poszerza nasze serca, abyśmy patrząc oczami wiary i miłości potrafili zrozumieć nas samych i rzeczywistość, w której żyjemy.

Niech nie zabraknie nam nadziei, płynącej ze Zmartwychwstania Pana, rozświetlającej nawet największe mroki i najgłębsze zakamarki życia, pomagającej znosić wszystkie przeciwności i przekraczać wszystkie ograniczenia oraz pozwalającej ufnie patrzeć
w przyszłość.

            Z modlitwą

Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy Duszpasterz prawników

Wielkanoc 2020

Wielkopostne Rekolekcje online dla prawników

Szanowni Państwo.

Sytuacja w jakiej się znajdujemy z powodu pandemii koronawirusa zmusza nas do innego spojrzenia na nas samych i na otaczającą nas rzeczywistość. Przyzwyczajeni do życia w biegu, każdego dnia zatroskani o wiele spraw, jesteśmy teraz zobligowani z racji na ograniczenia sanitarne do pozostania w domu. Zmienia się styl naszego życia, inaczej wyglądają nasze relacje zawodowe, także te z najbliższymi. Szukając pozytywnych stron tej jakże trudnej sytuacji – jestem przekonany – mamy okazję zatrzymać się i pomyśleć, po co żyję, dokąd zmierzam, jakie są moje priorytety w życiu? A może trzeba przepracować wiele zaległych spraw, podjąć zaniedbane aktywności czy przewartościować cele życiowe.

Nie mając możliwości uczestnictwa w tradycyjnych rekolekcjach, zapraszam Państwa do skorzystania z rekolekcji online dla Prawników, organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacją i Okręgową Radę Adwokacją w Krakowie, które wygłosi z Klasztoru Ojców Dominikanów w Krakowie Ojciec prof. Jan Andrzej Kłoczowski. Na stronie internetowej Naczelnej Rady Adwokackiej znajduje się program rekolekcji oraz informacje potrzebne do odbioru transmisji.

Boża łaska, Chrystusowy pokój i moje pasterskie błogosławieństwo niech towarzyszą Ojcu rekolekcjoniście i wszystkim uczestnikom wielkopostnych rekolekcji.

+ Janusz Stepnowski

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Prawników

 

Poniżej treść zaproszenia:

Naczelna Rada Adwokacka zaprasza na Wielkopostne Rekolekcje online dla prawników.

Transmisja rekolekcji rozpocznie się od Niedzieli Palmowej 5 kwietnia, o godz. 19.30. Kolejne nauki rekolekcyjne w Wielki Poniedziałek (6 kwietnia) i w Wielki Wtorek (7 kwietnia) o godz. 19.30.

Nauki rekolekcyjne wygłosi o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski.

5 kwietnia br. „Sytuacja graniczna to czas próby”

6 kwietnia br. „Jezus – Bóg stał się Hiobem”

7 kwietnia br. „ Nadzieja… nie ma?”

Rekolekcjom towarzyszyć będzie oprawa muzyczna, nagrania z płyty wydanej przez NRA „In memoriam”: dwa chorały, Jana Sebastiana Bacha i Johannesa Brahmsa, a trzeciego dnia suplikacje „Święty Boże” Mieczysława Surzyńskiego. Jerzy Trela oraz Anna Polony recytować będą wiersze.

Słowo wstępu wygłoszą: duszpasterz prawników z Krakowa ks. dr Marcin Wolczko oraz adw. Stanisław Kłys, główny organizator rekolekcji i autor oprawy muzycznej.

Rekolekcje będą transmitowane z Kapitularza Klasztoru Ojców Dominikanów na kanale YouTube Adwokatury Polskiej pod adresem:

(zobacz link kanału Adwokatury Polskiej na YT)

Organizatorzy zapraszają do udziału adwokatów, aplikantów adwokackich oraz wszystkich prawników.

Życzenia Boże Narodzenie 2019

Lorenzo Lotto Narodzenie Jezusa 1523

„Tak Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy Kto w Niego wierzy,
nie zginał ale życie wieczne miał„
(J, 3,16)

 

 

Cóż bardziej uwydatnia miłosierdzie Pana jak przyjęcie naszego stanu wołającego o miłosierdzie? I czyż może być większa dobroć niż ta, która Słowo Boże sprowadziła z wysokości do takiej niskości? „O Panie, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz” i „zwracasz ku niemu swe serce?” Poznaj, człowieku, jak Bóg troszczy się o Ciebie, jak o tobie myśli i co wobec ciebie czuje. Nie patrz na twoje cierpienia, ale na to, co On wycierpiał. Po tym co dla ciebie przeszedł, zobacz co dla ciebie uczynił, a przez to ujrzysz jego dobroć, mającą swe źródło w miłości. Miłość kazała mu się uniżyć, a przez to tym bardziej okazała się Jego dobroć. Im bardziej stał się dla mnie wzgardzony, tym więcej stał mi się drogi (por. Kazanie na Objawienie Pańskie 1-2, św. Bernarda, opata). 

Łącząc się we wspólnym przeżywaniu tajemnicy Miłości Pana Boga, objawionej dla nas w Dziecięciu życzę Państwu odkrycia światła, które doprowadziło pasterzy do Dzieciątka Jezus w Betlejem, by oddać Mu pokłon i wyśpiewać Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie oraz zadumy Maryi, która zachowywała wszystkie te sprawy w swoim sercu. Niech doświadczenie spotkania z Synem Bożym, który stał się Człowiekiem, będzie źródłem mocy do pokonywania codziennych trudności i przeciwności, niech przyniesie pogodę ducha i głęboką radość oraz napełni otwartością i życzliwością dla innych.

Wraz z modlitwą

Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy Duszpasterz Prawników

Boże Narodzenie 2019

 

 

 

Relacja z 40 Pielgrzymki Prawników na Jasną Górę

Dnia 5 października 2019 r. na Jasnej Górze odbyła się kolejna 40. Ogólnopolska Pielgrzymka Prawników. Tradycyjnie już prawnicy związani z duszpasterstwem prawników przyjeżdżają na Jasną Górę, by pokłonić się Matce Najświętszej, spojrzeć w Jej oczy i  zawierzyć Bogu przez Jej przemożne wstawiennictwo sprawy osobiste, sprawy środowiska prawniczego i sprawy dobra wspólnego. Temat przewodni naszej pielgrzymki „Prawo a sumienie: wolność sumienia, klauzula sumienia, sprzeciw sumienia” wpisuje się w aktualną dyskusję na temat wolności sumienia człowieka w kontekście jego funkcjonowania w strukturach państwa i prawa. W istocie swej problem sprowadza się kwestii czy władza może wkroczyć w wolność jednostki, a także czy jednostka może kierować się własnym przekonaniem w ramach państwa prawa.

Czytaj dalej Relacja z 40 Pielgrzymki Prawników na Jasną Górę