Święta Bożego Narodzenia

bozeNarodzenie2014Pomódlmy się w tę Noc Betlejemską,
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
By wszystko nam się rozplątało,
Węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak kukiełki.
Oby w nas paskudne jędze
Pozamieniały się w owieczki,
A w ochach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwnej świeczki.
Niech Anioł podrze każdy dramat,
Aż do rozdziału ostatniego,
I niech nastraszy każdy smutek,
Tak jak goryla niemądrego.
Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska – cichych, ufnych –
Na zawsze wzięła w swe ręce.

Ks. Jan Twardowski

 

 

Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania i porodziła swego pierworodnego Syna (Łk 2, 6-7). Ta jedna noc zmieniła cały świat. Zapowiadany przez proroków, na świat przyszedł Syn Boży, aby zamieszkać wśród nas. Emmanuel – Bóg z nami. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Okazało się po raz kolejny, że Bóg wierny jest swoim obietnicom, że nie cofa nigdy Swojego słowa. A Ty człowiecze, co Ty na to? Bóg objawił się wobec nas w bezbronnym Dziecięciu, a my się przed Nim bronimy, żeby Go przyjąć. Dlatego „Przebudź się człowiecze: dla ciebie Bóg stał się człowiekiem! Zbudź się o śpiący, i powstań z martwych , a zajaśnieje ci Chrystus. Dla ciebie, powtarzam, Bóg stał się człowiekiem. Umarłbyś na wieki, gdyby On nie narodził się w czasie. Przenigdy nie byłbyś wyzwolony z ciała grzechu, gdyby On nie przyjął ciała, podobnego do ciała grzechu. Byłbyś skazany na niemiłosierną wieczność, gdyby Bóg nie okazał ci wiecznego miłosierdzia. Nie byłbyś przywrócony życiu, gdyby on nie poddał się dobrowolnie prawu śmierci. Bez Jego pomocy byłbyś zgubiony, zginąłbyś, gdyby nie przyszedł (Kazanie 185 św. Augustyna, Liturgia godzin na dzień 24 grudnia). Wobec tej Tajemnicy najbardziej właściwą postawą jest wdzięczność, że Bóg jest dobry aż tak, że się o nas troszczy, pochyla się nad nami, że Mu na nas zależy, że jesteśmy ważni dla Niego.

Szanowni państwo!

Na przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć najlepsze życzenia otwierania się na łaskę zbawienia, abyśmy umieli odpowiadać Panu Bogu na Jego miłość. Wezwani przez św. Jana Pawła II, nie bójmy się otworzyć drzwi dla Chrystusa, bo On jest tym, który wprowadza ład i porządek w nasze życie.

Do gorącego i otwartego naszego serca niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem, byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój. Dzielmy się opłatkiem jak Chlebem miłości przy pełnym ciepła i radości wigilijnym stole. Niech Pan daje nam wiarę mocną – taką, która potrafi góry przenosić, nadzieję, która pozwala zawsze ufać oraz miłość, która czyni nas gotowymi do poświęcenia i ofiary z siebie.

Niech prawda o wejściu Boga w życie ludzi i Jego delikatnym wchodzeniu w nasze życie inspiruje i oświeca nasze myśli, słowa i działanie w każdym nadchodzącym dniu Nowego 2015 Roku.

 

 

Ks. Tomasz Czarnocki

Krajowy duszpasterz prawników.