Życzenia na Boże Narodzenie 2018

Czcigodni Księża, Duszpasterze Prawników,

Szanowni Państwo Prawnicy,

 

Coroczne świętowanie Bożego Narodzenia jest czasem szczególnego rozważania niezgłębionej tajemnicy Wcielenia Jezusa Chrystusa – prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka zrodzonego z Maryi Dziewicy. Nieskończony, Niezmierzony Bóg, który zamyka cały wszechświat w swej dłoni stał się człowiekiem, jednym z nas. Sam Bóg zniżył się do nas, byśmy mogli zbliżyć się do Niego. Wpatrzeni w Boże Dzieciątko w betlejemskim żłóbku ze czcią i rozradowanym sercem rozważamy, że Słowo stało sie Ciałem i zamieszkało między nami. Dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo, nie wahało się wstąpić w łono Dziewicy. Jednorodzony Syn Boży przyjął kruchą ludzką naturę, aby całemu światu objawić Miłość poprzez odkupienie z niewoli grzechów i przynieść pokój, który przewyższa wszelki umysł.

Adorując Boże Dzieciątko prośmy o łaskę dotknięcia nieskończonej dobroci Boga uniżającego się dla każdego człowieka, wezwanego do niezwykłego dialogu miłości oraz stania się świątynią Boga Najwyższego.

Niech prawda o wejściu Boga w życie ludzi i Jego delikatnym wchodzeniu w nasze życie inspiruje i oświeca nasze myśli, słowa i działanie w każdym nadchodzącym dniu Nowego 2019 Roku. Niech Pan daje nam wiarę mocną, nadzieję, która pozwala zawsze ufać oraz miłość, która czyni nas gotowymi do poświęcenia i ofiary z siebie.

Łączymy wyrazy szacunku i zapewniamy o naszej łączności w modlitwie.

 

bp Piotr Sawczuk
delegat KEP ds. duszpasterstwa prawników 

ks. Tomasz Czarnocki
krajowy duszpasterz prawników

 

Boże Narodzenie 2018