Życzenia na Święta Zmartwychwstania Pańskiego A.D. 2019

Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara

(1 Kor 15, 14)

 

Każde spotkanie człowieka z Chrystusem Zmartwychwstałym przemienia jego życie. Tak było w przypadku Marii Magdaleny, Apostołów … Po spotkaniu z Nim, ludziom zagubionym, nierozumiejącym tego co się stało, zalęknionym, wracała odwaga i nie mogli już wrócić do poprzedniego sposobu życia. Odkrywali w sobie imperatyw głoszenia prawdy, że Jezus żyje i jest z nami aż do skończenia świata.

W czasie Paschalnym, przeżywając największe tajemnice naszej wiary,  szczególnie doświadczamy Miłości Boga względem nas. Patrząc na Krzyż widzimy, że „tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3.16). Poprzez wiarę wchodzimy w Boży świat, gdzie panuje inny porządek, gdzie miłość i miłosierdzie wyprzedza sprawiedliwość, a nadzieja otwiera przed nami perspektywę wieczności.

Życzę Państwu odkrywania w codziennym życiu dobroci i miłości Pana Boga objawionej w Jezusie Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym; otwarcia serca dla osobistego spotkania Go; pozwolenia na przemianę, której On w naszym życiu może dokonać oraz odwagi świadectwa w życiu osobistym i zawodowym, że On żyje.

 

                                                                 Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy duszpasterz prawników

 

Wielkanoc 2019