Wszystkie wpisy, których autorem jest Redakcja

Boże Narodzenie 2021

     „Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi”.
(J 1,13-14)

Boże Narodzenie zmieniło bieg historii świata i każdego człowieka. Bóg dla nas stał się człowiekiem. Bóg objawił się wobec nas w bezbronnym Dziecięciu, z Maryi, mając Józefa za Opiekuna. „A Ty człowiecze, co Ty na to?” (św. Augustyn). Możemy Go przyjąć lub bronić się przed Nim. Boże Narodzenie może dokonywać się w nas każdego dnia. Wystarczy tylko otworzyć serce i zacząć kochać Jego miłością Boga
i bliźnich.

Łącząc się duchowo w przeżywaniu Misterium Bożego Narodzenia życzę mocy Dziecięcia, pokory Maryi oraz odwagi Józefa, aby kochać na miarę Boga, aby nieść pokój wszędzie tam, gdzie panuje niepokój oraz radość wszędzie tam, gdzie panuje smutek. Łamanie się opłatkiem niech będzie znakiem pokonywania naszego egoizmu, aby żyć dla innych, być gotowym do poświęcenia i ofiary z siebie.

Życzę błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkich łask w Nowym 2022 Roku.

Z pamięcią w modlitwie

Ks. Tomasz Czarnocki
Duszpasterz Prawników Diecezji Siedleckiej

Boże Narodzenie 2021 r.

Wielkanoc 2021

„Boże, Ty sprawiasz, że ta najświętsza noc jaśnieje blaskiem zmartwychwstania Pańskiego, wzbudź w Twoim Kościele ducha dziecięctwa, którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym, abyśmy odnowieni na duchu i ciele służyli Tobie z całkowitym oddaniem” (kolekta Wigilii Paschalnej).

 

 

Kolejny Wielki Post za nami. Krocząc drogą nawrócenia i wiary w Ewangelię, przygotowywaliśmy nasze serca na doroczne świętowanie Paschy Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że Syn Boży prawdziwie wszedł w najgłębszy wymiar ludzkiej samotności i bezbronności, jakim jest śmierć, i powrócił do nowego, uwielbionego życia, dając nam wszystkim nadzieję zmartwychwstania. Wierzymy, że Chrystus, oddając swoje życie na krzyżu, pojednał nas z Bogiem, a tym samym dał wszystkim w Niego wierzącym możliwość życia w nowy sposób, bez uciekania w grzech, nieudolną próbę zabezpieczenia swego istnienia. Kluczem do przyjęcia tego Paschalnego obdarowania jest przyjęcie postawy dziecka, które całkowicie ufa swojemu Ojcu i powierza się Jego prowadzeniu.

Niech zatem święta Zmartwychwstania Pańskiego odnowią w nas świadomość przybranego dziecięctwa Bożego, jaki otrzymaliśmy na chrzcie świętym. W tym trudnym i wymagającym czasie ciągle trwającej pandemii, gdy nasze serca wypełnia wiele obaw przed przyszłością, po raz kolejny Zmartwychwstały Jezus staje przed nami jako Pan życia i śmierci. Niech spotkanie z Nim umocni naszą nadzieję, doda nam odwagi do zmagania się ze złem i niesprawiedliwością w naszym codziennym życiu oraz pomoże nam miłować się nawzajem jak On nas umiłował.

                                                                                   Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy duszpasterz prawników

Boże Narodzenie 2020

„To Słowo było w Nim i było niewidzialne dla stworzenia, a więc uczynił je widzialnym, ukazując Tego, który był. Światłość zrodzoną ze światłości wydał z Siebie stworzeniu jako Pana, i w Nim się ukazał. Tego który był widzialny tylko dla Niego, a niewidzialny dla świata, uczynił widzialnym, aby świat ujrzawszy tego, który się ukazał, mógł być zbawiony (…) Bo tak mówi św. Jan: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało”. I jeszcze: „Świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli”.

(Z traktatu św. Hipolita, kapłana, Przeciw błędom Noeta).

 

Żłóbek betlejemski kryje w sobie tajemnicę wielkiej miłości i pokory Boga, który zniża się do człowieka, aby Go poznał i przyjął. Przez wiarę, która jest jakby bramą prowadzącą do innej rzeczywistości, możemy wejść w Boży Świat Miłości, w którym najważniejsze nie jest to co posiadamy, ale to czy kochamy, czy potrafimy każdego dnia służyć Bogu, obecnemu w drugim człowieku. Potrzeba życzliwości, wyrozumiałości, solidarności i bycia pomocnym uwidacznia się szczególnie w trudnym czasie pandemii.

Niech Cud Bożego Narodzenia sprawi, by nasze serca były otwarte dla Boga, który przychodzi. Niech Jezus narodzi się w naszych rodzinach oraz wszędzie tam, gdzie przebiegają ścieżki naszego życia. Jego światło niech rozświetla nasze myśli i pragnienia oraz pozwala podejmować właściwe decyzje w życiu, aby realizować życiowe i zawodowe plany. Niech wzmocni siłę i odwagę w dawaniu świadectwa oraz w służbie prawdzie
i sprawiedliwości.

W Nowym 2021 Roku życzę zdrowia, pogody ducha oraz nadziei i ufności.

Z modlitwą

Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy duszpasterz prawników

 

   Boże Narodzenie 2020