Wszystkie wpisy, których autorem jest Redakcja

e Narodzenie 2022

„Oto Panna pocznie i porodzi Syna,
i nazwie Go imieniem Emmanuel,
to znaczy Bóg z nami” (Iz 7, 14) 

 

 

 

 

Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje zaś umysły i serca wierzących ku oczekiwaniu jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami ma miejsce trzecie przyjście Pana – do naszych serc w naszej codzienności, w pielgrzymce naszej wiary.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę otwierania się na łaskę zbawienia, odwagi otwierania drzwi dla Chrystusa – jak wołał św. Jan Paweł II – bo On jest tym, który wprowadza ład i porządek w nasze życie, nadaje naszemu życiu sens i zrozumienie samego siebie.

Do gorącego i otwartego naszego serca niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem, byśmy mogli wprowadzać go wszędzie tam, gdzie panuje niepokój. Dzielmy się opłatkiem jak Chlebem miłości przy pełnym ciepła i radości wigilijnym stole. Niech Pan daje nam wiarę mocną – taką, która potrafi góry przenosić, nadzieję, która pozwala zawsze ufać oraz miłość, która czyni nas gotowymi do poświęcenia i ofiary z siebie.

Niech prawda o wejściu Boga w życie ludzi i Jego delikatnym wchodzeniu w nasze życie inspiruje i oświeca nasze myśli, słowa i działanie w każdym dniu nadchodzącego nowego 2023 roku.

Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy duszpasterz prawników.

 

 

Relacja z 43. Pielgrzymki Prawników 2022

Dnia 1 października 2022 r. Na Jasnej Górze odbyła się 43. Pielgrzymka Prawników na Jasną Górę. Pielgrzymka jest organizowana przez Krajowe Duszpasterstwo Prawników, które z kolei koordynuje działalność duszpasterstw diecezjalnych. O godz. 9.30 rozpoczęła się Droga krzyżowa na Wałach Jasnogórskich. Przewodniczył jej ks. Biskup Janusz Stepnowski, delegat KEP ds. duszpasterstwa prawników. Rozważania poszczególnych stacji zostały przygotowane przez ks. dr. Kacpra Radzkiego, a czytali je księża duszpasterze i przedstawiciele środowiska prawniczego z Wrocławia. O oprawę muzyczną zadbał zespół wokalno – instrumentalny z duszpasterstwa Archidiecezji wrocławskiej. O godz. 11.00 w kaplicy Cudownego Obrazu była celebrowana Eucharystia, której przewodniczył Ks. Biskup. Wygłosił on też homilię.

Czytaj dalej Relacja z 43. Pielgrzymki Prawników 2022

Wielkanoc 2022

„Miłości bez Krzyża nie zrozumiecie,

Krzyża bez miłości nie uniesiecie”

(św. Jan Paweł II).

 

 

Wielki Tydzień i świętowanie Triduum Paschalnego wskazują na Krzyż Chrystusa, który jest zgorszeniem dla Żydów, głupstwem dla pogan, mocą dla chrześcijan. Jak nie można wobec Niego przejść obojętnie, tak nie można do końca zrozumieć Go bez miłości. Hańba śmierci krzyżowej, jaka była praktykowana przez Rzymian została usunięta przez dobrowolne oddanie życia przez Jezusa na krzyżu, w posłuszeństwie Ojcu i solidarności
z ludźmi. W świetle Zmartwychwstania okazało się, że Jezus nie był przeklętym przez Boga i pokonanym przez ludzi, lecz prawdziwym Synem Bożym i zwycięzcą zła. Jego Śmierć
i Zmartwychwstanie to realizacja Bożego planu zbawienia, planu miłości: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

Na przeżywanie Triduum Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, życzę, aby Krzyż stał się dla nas znakiem nadziei i powodem do chluby, a także programem życia, zgodnie ze słowami Chrystusa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Niech Krzyż Chrystusa przypomina nam o wierności prawdzie, swemu sumieniu, wbrew wszelkim trudnościom, o miłości względem Boga i ludzi, w tym także do nieprzyjaciół. Wobec nieuniknionego cierpienia
i śmierci Krzyż niech uczy nas cierpliwości i ufności, a blask Zmartwychwstania niech stanie się dla nas źródłem nadziei rozświetlającej nawet największe mroki i najgłębsze zakamarki życia, pomagającej znosić wszystkie przeciwności i przekraczać wszystkie ograniczenia oraz pozwalającej ufnie patrzeć w przyszłość.

                       Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy duszpasterz prawników

Wielkanoc 2022

Boże Narodzenie 2021

     „Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi”.
(J 1,13-14)

Boże Narodzenie zmieniło bieg historii świata i każdego człowieka. Bóg dla nas stał się człowiekiem. Bóg objawił się wobec nas w bezbronnym Dziecięciu, z Maryi, mając Józefa za Opiekuna. „A Ty człowiecze, co Ty na to?” (św. Augustyn). Możemy Go przyjąć lub bronić się przed Nim. Boże Narodzenie może dokonywać się w nas każdego dnia. Wystarczy tylko otworzyć serce i zacząć kochać Jego miłością Boga
i bliźnich.

Łącząc się duchowo w przeżywaniu Misterium Bożego Narodzenia życzę mocy Dziecięcia, pokory Maryi oraz odwagi Józefa, aby kochać na miarę Boga, aby nieść pokój wszędzie tam, gdzie panuje niepokój oraz radość wszędzie tam, gdzie panuje smutek. Łamanie się opłatkiem niech będzie znakiem pokonywania naszego egoizmu, aby żyć dla innych, być gotowym do poświęcenia i ofiary z siebie.

Życzę błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkich łask w Nowym 2022 Roku.

Z pamięcią w modlitwie

Ks. Tomasz Czarnocki
Duszpasterz Prawników Diecezji Siedleckiej

Boże Narodzenie 2021 r.