Wielkanoc

 

Nie bójcie się!
Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego;
powstał, nie ma Go tu” (Mk 16,6)

 

Wydarzenia Paschy z Kalwarią i Pustym Grobem zamykają jeden rozdział historii ludzkości i otwierają drugi. Jezus Chrystus, Bóg – Człowiek podjął śmierć na Krzyżu i Zmartwychwstał, aby człowiek mógł żyć. Na pierwszy rzut oka jest to paradoks, żeby ze śmierci mogło rodzić się życie. Tak jest w przyrodzie, ale ta zasada dotyczy także Jezusa i nas wszystkich. Zapowiadając swoje uwielbienie przez śmierć, wiedząc, że nadeszła godzina Syna Człowieczego, powiedział te słowa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: „Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne” (J12, 24-25). Każdy człowiek to prawo odczytuje w swoim życiu. Dla człowieka wiary rodzi się pewien imperatyw, aby oddawać swoje życie, by żyć na wieki. Tak to odczytywali męczennicy, którzy z miłości do Boga potrafili poświęcić to ziemskie życie, by zjednoczyć się z Bogiem w wieczności. Jak ja mogę oddawać życie z miłości do Boga? Każdy z nas ociera się o śmierć i to nie tylko w sensie fizycznego odchodzenia z tego świata. Śmierć w tym rozumieniu ewangelicznym to gotowość, aby utracić to, czego nie chcemy utracić, aby zrezygnować z czegoś, z czego nie chcemy zrezygnować – bo jesteśmy do tych rzeczywistości bardzo przywiązani, mają one dla nas ogromne znaczenie. W tym tkwi dynamika naszego życia duchowego, ale także naszego doskonalenia się, kształtowania woli. Umieramy więc, aby żyć. Wychodząc z utartych schematów działania, przyzwyczajeń, a także grzechów, dzięki mocy Bożej naszym udziałem jest nowe życie.

Na przeżywanie Świąt Wielkanocnych w Roku Miłosierdzia życzę Państwu doświadczenia miłosiernej miłości Boga Ojca, której obliczem jest Jezus Chrystus (MV 1). Jak to się stało udziałem Apostołów, przeżycie spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym, które jest źródłem pokoju i radości, niech będzie natchnieniem do przemiany życia. Bądźmy gotowi do bycia miłosiernym wobec bliźnich spotykanych w naszej codzienności.

Z darem modlitwy
Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy duszpasterz prawników

 

Boże Narodzenie

bn2015

Ta jedna noc zmieniła cały świat.
Odkryła tajemnicę Bożego Narodzenia.
W Małym Świętym Dziecku
Bóg dał ludziom Zbawienie.

Gwiazda Betlejemska zwiastuje Wam
tę Dobrą Nowinę.

Radujcie się więc i uwierzcie Jezusowi.
Do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan.

Szanowni Państwo Prawnicy!
w Roku Miłosierdzia uświadamiamy sobie,
że „Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie” (Misericordiae vultus, 2).
Przychodzi do nas jako bezbronne Dziecko, ale też jako Pan Chwały.
Niech On narodzi się na nowo w naszych sercach,
w rodzinach, wszędzie tam, gdzie przebiegają ścieżki naszego życia.
Niech nas napełni niekończącą się nadzieją!
Niech przeniknie ogromną radością i pokojem!
Niech wzmocni siłę i odwagę w dawaniu świadectwa wiary każdego dnia!
Niech da wytrwałość w służbie Bogu i ludziom,
w służbie prawdzie i sprawiedliwości!

Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy Duszpasterz Prawników

Boże Narodzenie 2015

Relacja z pielgrzymki

Dnia 3 października 2015 r. już po raz 35. na Jasnej Górze odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Prawników. Przybyło na to spotkanie wielu prawników skupionych w diecezjalnych duszpasterstwach, reprezentujących różne zawody i korporacje prawnicze: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze, pracownicy administracji oraz komornicy. W nowej roli delegata KEP ds. duszpasterstwa prawników przybył na Pielgrzymkę ks. bp. Piotr Sawczuk, biskup pomocniczy diecezji siedleckiej. Funkcję te przejął on od bpa Artura Mizińskiego, na którego barkach spoczęły inne obowiązki, a mianowicie funkcja Sekretarza Generalnego KEP. Dziękujemy ks. bp. Arturowi za dotychczasowy trud wkładany w formację naszej grupy zawodowej. Przez najbliższe lata ks. bp Piotr będzie koordynował pracę duszpasterzy i trzymał pieczę nad krajowym duszpasterstwem. Życzymy mu otwarcia się na światło Ducha Świętego i nowych pomysłów, aby pogłębić i ożywić pracę formacyjną.

Czytaj dalej Relacja z pielgrzymki

Ogólnopolska Pielgrzymka Prawników

Po wakacjach przychodzi czas na podjęcie z nowym zapałem pracy duszpasterskiej. Praca ta odbywa się głównie w strukturach diecezjalnych duszpasterstwa, a bazuje na ogólnym duszpasterstwie w parafiach. Przygotowujemy się do 1050 – lecia Chrztu Polski, dlatego też tematyka tegorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Prawników dotyka kwestii, na ile świadomie potrafimy przeżywać naszą wiarę i o niej świadczyć. Tradycyjnie od wielu już lat gromadzimy się na Jasnej Górze w sobotę 3 października br.

Ramowy program tej pielgrzymki przedstawia się następująco:

Godz.  09,30 Droga Krzyżowa na Wałach – oprawa Duszpasterstwo Diecezji Tarnowskiej.

Godz.  11,00 Eucharystia koncelebrowana w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej. Przewodniczy i homilię wygłosi J. E. Ks. Bp Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy Diecezji Katowickiej – oprawa liturgiczna Duszpasterstwo Diecezji Tarnowskiej.

Godz. 12,30 – 12,45 Druga część spotkania: wykładowo – dyskusyjna w Kaplicy św. Józefa (poza murami Klasztoru).
Pierwsze wystąpienie: Pan Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie) – temat wykładu „Czy cywilizacja zachodnia przetrwa bez katolicyzmu?” (ok. 30 min.).

Przerwa na kawę i ciastko (ok. 20 min).

 

Drugie wystąpienie: Pan Mecenas Olgierd Pankiewicz (Wrocław, Stowarzyszenie Ordo Iuris) – temat wystąpienia: „Katolicki Prawnik w przestrzeni publicznej” (ok. 30 min.).

Po prelekcjach/wykładach przewidziana jest dyskusja.
Godz. 14,30-14,45 (ok.) Zakończenie

 

W imieniu ks. Bpa Piotra Sawczuka, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Prawników oraz własnym serdecznie zapraszam do udziału w Pielgrzymce. Zachęcam też, aby wzajemnie przekazywać sobie informacje o pielgrzymce.

 

Z pozdrowieniami i życzeniami Bożego błogosławieństwa.

 

Ks. Tomasz Czarnocki

Krajowy duszpasterz prawników

Ogólnopolska Pielgrzymka Prawników

Po wakacjach przychodzi czas na podjęcie z nowym zapałem pracy duszpasterskiej. Praca ta odbywa się głównie w strukturach diecezjalnych duszpasterstwa, a bazuje na ogólnym duszpasterstwie w parafiach. Przygotowujemy się do 1050 – lecia Chrztu Polski, dlatego też tematyka tegorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Prawników dotyka kwestii, na ile świadomie potrafimy przeżywać naszą wiarę i o niej świadczyć. Tradycyjnie od wielu już lat gromadzimy się na Jasnej Górze w sobotę 3 października br.

Ramowy program tej pielgrzymki przedstawia się następująco:

Godz.  09,30 Droga Krzyżowa na Wałach – oprawa Duszpasterstwo Diecezji Tarnowskiej.

Godz.  11,00 Eucharystia koncelebrowana w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej. Przewodniczy i homilię wygłosi J. E. Ks. Bp Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy Diecezji Katowickiej – oprawa liturgiczna Duszpasterstwo Diecezji Tarnowskiej.

Godz. 12,30 – 12,45 Druga część spotkania: wykładowo – dyskusyjna w Kaplicy św. Józefa (poza murami Klasztoru).

Pierwsze wystąpienie: Pan Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie) – temat wykładu „Czy cywilizacja zachodnia przetrwa bez katolicyzmu?” (ok. 30 min.).

Przerwa na kawę i ciastko (ok. 20 min).

Drugie wystąpienie: Pan Mecenas Olgierd Pankiewicz (Wrocław, Stowarzyszenie Ordo Iuris) – temat wystąpienia: „Katolicki Prawnik w przestrzeni publicznej” (ok. 30 min.).

Po prelekcjach/wykładach przewidziana jest dyskusja.

Godz. 14,30-14,45 (ok.) Zakończenie

 

            W imieniu ks. Bpa Piotra Sawczuka, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Prawników oraz własnym serdecznie zapraszam do udziału w Pielgrzymce. Zachęcam też, aby wzajemnie przekazywać sobie informacje o pielgrzymce.

            Z pozdrowieniami i życzeniami Bożego błogosławieństwa.

            Ks. Tomasz Czarnocki

Krajowy duszpasterz prawników

Krajowe Duszpasterstwo Prawników w internecie.