Życzenia na Boże Narodzenie 2018

Czcigodni Księża, Duszpasterze Prawników,

Szanowni Państwo Prawnicy,

 

Coroczne świętowanie Bożego Narodzenia jest czasem szczególnego rozważania niezgłębionej tajemnicy Wcielenia Jezusa Chrystusa – prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka zrodzonego z Maryi Dziewicy. Nieskończony, Niezmierzony Bóg, który zamyka cały wszechświat w swej dłoni stał się człowiekiem, jednym z nas. Sam Bóg zniżył się do nas, byśmy mogli zbliżyć się do Niego. Wpatrzeni w Boże Dzieciątko w betlejemskim żłóbku ze czcią i rozradowanym sercem rozważamy, że Słowo stało sie Ciałem i zamieszkało między nami. Dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo, nie wahało się wstąpić w łono Dziewicy. Jednorodzony Syn Boży przyjął kruchą ludzką naturę, aby całemu światu objawić Miłość poprzez odkupienie z niewoli grzechów i przynieść pokój, który przewyższa wszelki umysł.

Adorując Boże Dzieciątko prośmy o łaskę dotknięcia nieskończonej dobroci Boga uniżającego się dla każdego człowieka, wezwanego do niezwykłego dialogu miłości oraz stania się świątynią Boga Najwyższego.

Niech prawda o wejściu Boga w życie ludzi i Jego delikatnym wchodzeniu w nasze życie inspiruje i oświeca nasze myśli, słowa i działanie w każdym nadchodzącym dniu Nowego 2019 Roku. Niech Pan daje nam wiarę mocną, nadzieję, która pozwala zawsze ufać oraz miłość, która czyni nas gotowymi do poświęcenia i ofiary z siebie.

Łączymy wyrazy szacunku i zapewniamy o naszej łączności w modlitwie.

 

bp Piotr Sawczuk
delegat KEP ds. duszpasterstwa prawników 

ks. Tomasz Czarnocki
krajowy duszpasterz prawników

 

Boże Narodzenie 2018

Relacja z 39. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Prawników na Jasną Górę

Dnia 6 października 2018 r. na Jasnej Górze odbyła się kolejna 39. Ogólnopolska Pielgrzymka Prawników. Tradycyjnie już prawnicy związani z duszpasterstwem prawników przyjeżdżają na Jasną Górę, by tam gdzie bije duchowe serce narodu, pokłonić się Matce Najświętszej i zawierzyć Bogu przez Jej przemożne wstawiennictwo sprawy osobiste, sprawy środowiska prawniczego i sprawy dobra wspólnego. Tegoroczna pielgrzymka nabrała szczególnego znaczenia, gdyż miała ona miejsce w Roku Jubileuszu 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości. Temat przewodni naszej pielgrzymki „Życie ludzkie jest święte” dobrze wpisał się w tę Rocznicę. Polska odzyskała wolność, otrzymała jakby nowe życie. Przeżywając ten Jubileusz trzeba nam patrzeć w przyszłość. W tym kontekście mocno brzmią słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane podczas Papieskiej Pielgrzymki w 1997 r. w homilii w Kaliszu 4 lipca 1997 r.: „naród który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości”. Troska o życie jest miarą cywilizacji – jak stwierdził św. Jan Paweł II. Trzeba więc, pochylać nad tym tematem, tym bardziej, że w sejmie został przegłosowany do dalszych prac projekt ustawy wniesiony z inicjatywy obywatelskiej „Zatrzymaj aborcję” mający na celu wykreślenie z polskiego prawodawstwa przesłanki eugenicznej, jako racji dopuszczającej dokonanie aborcji.

Czytaj dalej Relacja z 39. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Prawników na Jasną Górę

Boże narodzenie

Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.  A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”

Boże narodzenie
Adoracja pasterzy

 

Święta Bożego Narodzenia to czas dokonujących się cudów: cudu narodzenia Boga, cudu rodzinnych spotkań i pojednań, cudu wewnętrznej przemiany i umocnienia wiary.

Łącząc się we wspólnym przeżywaniu tajemnicy Miłości Pana Boga, objawionej dla nas w Dziecięciu, życzę Państwu prostoty i pokory w odkryciu tej Maleńkiej Miłości, zachwytu nad nią i przyjęcia jej dla poszerzenia własnego serca. Niech Narodzony Jezus obdarza  obfitością swoich darów, daje siłę i wytrwałość w poszukiwaniu tego co Boże oraz tego co ważne i konieczne do stawania się szczęśliwym. Niech nie zabraknie Państwu mocy i wytrwałości w pokonywaniu napotykanych przeszkód i trudności oraz ufności, że Bóg nas prowadzi przez życie. Życzę także, aby w Nowym Roku 2018 Nowonarodzony Książę Pokoju obdarzał głęboką, przemieniającą całe życie rodzinne i zawodowe, radością i pokojem.

Współpracując z Tym, Który ma wielką moc, w postawie służby nieśmy światu radosną wieść o Narodzeniu Zbawiciela Świata.

Wraz z modlitwą

Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy Duszpasterz Prawników

Boże Narodzenie 2017