Wielkanoc 2023

„A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność,
a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność,
wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane:
Zwycięstwo pochłonęło śmierć”.
1 Kor 15, 54

 

 

Tych kilka słów wypowiedzianych przez św. Pawła streszcza świadomość nas wszystkich – chrześcijan ukształtowanych na wielkiej tajemnicy Zmartwychwstania. Ona nadaje sens naszemu życiu i pozwala nam patrzeć w przyszłość z głęboką, chrześcijańską
nadzieją.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wszystkim Prawnikom i Duszpasterzom Prawników przesyłamy płynące z serca życzenia niezachwianej nadziei i nigdy niegasnącej pogody ducha.
Niech Wasze życie przepełnia radość wynikająca z prawdy o tym, że Chrystus zwyciężył śmierć i grzech, dając nam nadzieję na życie wieczne. Życzymy, by świąteczna atmosfera Wielkiej Nocy towarzyszyła Wam nieprzerwanie w każdym kolejnym dniu pracy
dla bliźnich i Waszej Wspólnoty Diecezjalnej.
Niech nigdy nie brakuje Wam sił do podejmowania nowych wyzwań oraz wytrwałości w doprowadzaniu ich do szczęśliwego końca.
Oby widok pustego grobu napełniał Was pokojem i pewnością, że to do Chrystusa należy ostateczne zwycięstwo nad grzechem i śmiercią.

Z wyrazami życzliwości i zapewnieniem o modlitewnej pamięci.

Bp Janusz Stepnowski
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Prawników

Ks. Grzegorz Zieliński
Krajowy Duszpasterz Prawników

Boże Narodzenie 2022

„Oto Panna pocznie i porodzi Syna,
i nazwie Go imieniem Emmanuel,
to znaczy Bóg z nami” (Iz 7, 14) 

 

 

 

 

Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje zaś umysły i serca wierzących ku oczekiwaniu jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami ma miejsce trzecie przyjście Pana – do naszych serc w naszej codzienności, w pielgrzymce naszej wiary.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę otwierania się na łaskę zbawienia, odwagi otwierania drzwi dla Chrystusa – jak wołał św. Jan Paweł II – bo On jest tym, który wprowadza ład i porządek w nasze życie, nadaje naszemu życiu sens i zrozumienie samego siebie.

Do gorącego i otwartego naszego serca niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem, byśmy mogli wprowadzać go wszędzie tam, gdzie panuje niepokój. Dzielmy się opłatkiem jak Chlebem miłości przy pełnym ciepła i radości wigilijnym stole. Niech Pan daje nam wiarę mocną – taką, która potrafi góry przenosić, nadzieję, która pozwala zawsze ufać oraz miłość, która czyni nas gotowymi do poświęcenia i ofiary z siebie.

Niech prawda o wejściu Boga w życie ludzi i Jego delikatnym wchodzeniu w nasze życie inspiruje i oświeca nasze myśli, słowa i działanie w każdym dniu nadchodzącego nowego 2023 roku.

Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy duszpasterz prawników.

 

 

Relacja z 43. Pielgrzymki Prawników 2022

Dnia 1 października 2022 r. Na Jasnej Górze odbyła się 43. Pielgrzymka Prawników na Jasną Górę. Pielgrzymka jest organizowana przez Krajowe Duszpasterstwo Prawników, które z kolei koordynuje działalność duszpasterstw diecezjalnych. O godz. 9.30 rozpoczęła się Droga krzyżowa na Wałach Jasnogórskich. Przewodniczył jej ks. Biskup Janusz Stepnowski, delegat KEP ds. duszpasterstwa prawników. Rozważania poszczególnych stacji zostały przygotowane przez ks. dr. Kacpra Radzkiego, a czytali je księża duszpasterze i przedstawiciele środowiska prawniczego z Wrocławia. O oprawę muzyczną zadbał zespół wokalno – instrumentalny z duszpasterstwa Archidiecezji wrocławskiej. O godz. 11.00 w kaplicy Cudownego Obrazu była celebrowana Eucharystia, której przewodniczył Ks. Biskup. Wygłosił on też homilię.

Czytaj dalej Relacja z 43. Pielgrzymki Prawników 2022

Wielkanoc 2022

„Miłości bez Krzyża nie zrozumiecie,

Krzyża bez miłości nie uniesiecie”

(św. Jan Paweł II).

 

 

Wielki Tydzień i świętowanie Triduum Paschalnego wskazują na Krzyż Chrystusa, który jest zgorszeniem dla Żydów, głupstwem dla pogan, mocą dla chrześcijan. Jak nie można wobec Niego przejść obojętnie, tak nie można do końca zrozumieć Go bez miłości. Hańba śmierci krzyżowej, jaka była praktykowana przez Rzymian została usunięta przez dobrowolne oddanie życia przez Jezusa na krzyżu, w posłuszeństwie Ojcu i solidarności
z ludźmi. W świetle Zmartwychwstania okazało się, że Jezus nie był przeklętym przez Boga i pokonanym przez ludzi, lecz prawdziwym Synem Bożym i zwycięzcą zła. Jego Śmierć
i Zmartwychwstanie to realizacja Bożego planu zbawienia, planu miłości: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

Na przeżywanie Triduum Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, życzę, aby Krzyż stał się dla nas znakiem nadziei i powodem do chluby, a także programem życia, zgodnie ze słowami Chrystusa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Niech Krzyż Chrystusa przypomina nam o wierności prawdzie, swemu sumieniu, wbrew wszelkim trudnościom, o miłości względem Boga i ludzi, w tym także do nieprzyjaciół. Wobec nieuniknionego cierpienia
i śmierci Krzyż niech uczy nas cierpliwości i ufności, a blask Zmartwychwstania niech stanie się dla nas źródłem nadziei rozświetlającej nawet największe mroki i najgłębsze zakamarki życia, pomagającej znosić wszystkie przeciwności i przekraczać wszystkie ograniczenia oraz pozwalającej ufnie patrzeć w przyszłość.

                       Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy duszpasterz prawników

Wielkanoc 2022