Boże Narodzenie 2020

„To Słowo było w Nim i było niewidzialne dla stworzenia, a więc uczynił je widzialnym, ukazując Tego, który był. Światłość zrodzoną ze światłości wydał z Siebie stworzeniu jako Pana, i w Nim się ukazał. Tego który był widzialny tylko dla Niego, a niewidzialny dla świata, uczynił widzialnym, aby świat ujrzawszy tego, który się ukazał, mógł być zbawiony (…) Bo tak mówi św. Jan: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało”. I jeszcze: „Świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli”.

(Z traktatu św. Hipolita, kapłana, Przeciw błędom Noeta).

 

Żłóbek betlejemski kryje w sobie tajemnicę wielkiej miłości i pokory Boga, który zniża się do człowieka, aby Go poznał i przyjął. Przez wiarę, która jest jakby bramą prowadzącą do innej rzeczywistości, możemy wejść w Boży Świat Miłości, w którym najważniejsze nie jest to co posiadamy, ale to czy kochamy, czy potrafimy każdego dnia służyć Bogu, obecnemu w drugim człowieku. Potrzeba życzliwości, wyrozumiałości, solidarności i bycia pomocnym uwidacznia się szczególnie w trudnym czasie pandemii.

Niech Cud Bożego Narodzenia sprawi, by nasze serca były otwarte dla Boga, który przychodzi. Niech Jezus narodzi się w naszych rodzinach oraz wszędzie tam, gdzie przebiegają ścieżki naszego życia. Jego światło niech rozświetla nasze myśli i pragnienia oraz pozwala podejmować właściwe decyzje w życiu, aby realizować życiowe i zawodowe plany. Niech wzmocni siłę i odwagę w dawaniu świadectwa oraz w służbie prawdzie
i sprawiedliwości.

W Nowym 2021 Roku życzę zdrowia, pogody ducha oraz nadziei i ufności.

Z modlitwą

Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy duszpasterz prawników

 

   Boże Narodzenie 2020