Archiwum kategorii: Bez kategorii

Wielkanoc 2021

„Boże, Ty sprawiasz, że ta najświętsza noc jaśnieje blaskiem zmartwychwstania Pańskiego, wzbudź w Twoim Kościele ducha dziecięctwa, którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym, abyśmy odnowieni na duchu i ciele służyli Tobie z całkowitym oddaniem” (kolekta Wigilii Paschalnej).

 

 

Kolejny Wielki Post za nami. Krocząc drogą nawrócenia i wiary w Ewangelię, przygotowywaliśmy nasze serca na doroczne świętowanie Paschy Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że Syn Boży prawdziwie wszedł w najgłębszy wymiar ludzkiej samotności i bezbronności, jakim jest śmierć, i powrócił do nowego, uwielbionego życia, dając nam wszystkim nadzieję zmartwychwstania. Wierzymy, że Chrystus, oddając swoje życie na krzyżu, pojednał nas z Bogiem, a tym samym dał wszystkim w Niego wierzącym możliwość życia w nowy sposób, bez uciekania w grzech, nieudolną próbę zabezpieczenia swego istnienia. Kluczem do przyjęcia tego Paschalnego obdarowania jest przyjęcie postawy dziecka, które całkowicie ufa swojemu Ojcu i powierza się Jego prowadzeniu.

Niech zatem święta Zmartwychwstania Pańskiego odnowią w nas świadomość przybranego dziecięctwa Bożego, jaki otrzymaliśmy na chrzcie świętym. W tym trudnym i wymagającym czasie ciągle trwającej pandemii, gdy nasze serca wypełnia wiele obaw przed przyszłością, po raz kolejny Zmartwychwstały Jezus staje przed nami jako Pan życia i śmierci. Niech spotkanie z Nim umocni naszą nadzieję, doda nam odwagi do zmagania się ze złem i niesprawiedliwością w naszym codziennym życiu oraz pomoże nam miłować się nawzajem jak On nas umiłował.

                                                                                   Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy duszpasterz prawników

Boże Narodzenie 2020

„To Słowo było w Nim i było niewidzialne dla stworzenia, a więc uczynił je widzialnym, ukazując Tego, który był. Światłość zrodzoną ze światłości wydał z Siebie stworzeniu jako Pana, i w Nim się ukazał. Tego który był widzialny tylko dla Niego, a niewidzialny dla świata, uczynił widzialnym, aby świat ujrzawszy tego, który się ukazał, mógł być zbawiony (…) Bo tak mówi św. Jan: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało”. I jeszcze: „Świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli”.

(Z traktatu św. Hipolita, kapłana, Przeciw błędom Noeta).

 

Żłóbek betlejemski kryje w sobie tajemnicę wielkiej miłości i pokory Boga, który zniża się do człowieka, aby Go poznał i przyjął. Przez wiarę, która jest jakby bramą prowadzącą do innej rzeczywistości, możemy wejść w Boży Świat Miłości, w którym najważniejsze nie jest to co posiadamy, ale to czy kochamy, czy potrafimy każdego dnia służyć Bogu, obecnemu w drugim człowieku. Potrzeba życzliwości, wyrozumiałości, solidarności i bycia pomocnym uwidacznia się szczególnie w trudnym czasie pandemii.

Niech Cud Bożego Narodzenia sprawi, by nasze serca były otwarte dla Boga, który przychodzi. Niech Jezus narodzi się w naszych rodzinach oraz wszędzie tam, gdzie przebiegają ścieżki naszego życia. Jego światło niech rozświetla nasze myśli i pragnienia oraz pozwala podejmować właściwe decyzje w życiu, aby realizować życiowe i zawodowe plany. Niech wzmocni siłę i odwagę w dawaniu świadectwa oraz w służbie prawdzie
i sprawiedliwości.

W Nowym 2021 Roku życzę zdrowia, pogody ducha oraz nadziei i ufności.

Z modlitwą

Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy duszpasterz prawników

 

   Boże Narodzenie 2020

 

Relacja z 41 Pielgrzymki Prawników na Jasną Górę.

Tegoroczna Pielgrzymka Prawników na Jasna Górę odbyła się w bardzo niepewnej sytuacji pandemii. Z racji na wymagania sanitarne zrezygnowaliśmy z części konferencyjnej, podczas której zazwyczaj podejmowany był aktualny temat z dziedziny prawnej, etyczno – zawodowej bądź duchowej. Pielgrzymka ograniczona była tylko do Eucharystii, jaka była sprawowana o godz. 11.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu. Przewodniczył jej oraz homilię wygłosił Ks. Tomasz Czarnocki, krajowy duszpasterz prawników. Polecał on Bogu przez pośrednictwo Maryi prawników w naszej Ojczyzny, szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości, a więc stanowiących prawo i stosujących je na co dzień – sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy i wszystkich przedstawicieli zawodów prawniczych – oraz tych, którzy podlegają prawu, którzy wchodzą w różne relacje prawne, w tym także tych którzy weszli w konflikt z prawem.

Czytaj dalej Relacja z 41 Pielgrzymki Prawników na Jasną Górę.