Życzenia Boże Narodzenie 2019

Lorenzo Lotto Narodzenie Jezusa 1523

„Tak Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy Kto w Niego wierzy,
nie zginał ale życie wieczne miał„
(J, 3,16)

 

 

Cóż bardziej uwydatnia miłosierdzie Pana jak przyjęcie naszego stanu wołającego o miłosierdzie? I czyż może być większa dobroć niż ta, która Słowo Boże sprowadziła z wysokości do takiej niskości? „O Panie, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz” i „zwracasz ku niemu swe serce?” Poznaj, człowieku, jak Bóg troszczy się o Ciebie, jak o tobie myśli i co wobec ciebie czuje. Nie patrz na twoje cierpienia, ale na to, co On wycierpiał. Po tym co dla ciebie przeszedł, zobacz co dla ciebie uczynił, a przez to ujrzysz jego dobroć, mającą swe źródło w miłości. Miłość kazała mu się uniżyć, a przez to tym bardziej okazała się Jego dobroć. Im bardziej stał się dla mnie wzgardzony, tym więcej stał mi się drogi (por. Kazanie na Objawienie Pańskie 1-2, św. Bernarda, opata). 

Łącząc się we wspólnym przeżywaniu tajemnicy Miłości Pana Boga, objawionej dla nas w Dziecięciu życzę Państwu odkrycia światła, które doprowadziło pasterzy do Dzieciątka Jezus w Betlejem, by oddać Mu pokłon i wyśpiewać Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie oraz zadumy Maryi, która zachowywała wszystkie te sprawy w swoim sercu. Niech doświadczenie spotkania z Synem Bożym, który stał się Człowiekiem, będzie źródłem mocy do pokonywania codziennych trudności i przeciwności, niech przyniesie pogodę ducha i głęboką radość oraz napełni otwartością i życzliwością dla innych.

Wraz z modlitwą

Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy Duszpasterz Prawników

Boże Narodzenie 2019