Wielkanoc 2021

„Boże, Ty sprawiasz, że ta najświętsza noc jaśnieje blaskiem zmartwychwstania Pańskiego, wzbudź w Twoim Kościele ducha dziecięctwa, którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym, abyśmy odnowieni na duchu i ciele służyli Tobie z całkowitym oddaniem” (kolekta Wigilii Paschalnej).

 

 

Kolejny Wielki Post za nami. Krocząc drogą nawrócenia i wiary w Ewangelię, przygotowywaliśmy nasze serca na doroczne świętowanie Paschy Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że Syn Boży prawdziwie wszedł w najgłębszy wymiar ludzkiej samotności i bezbronności, jakim jest śmierć, i powrócił do nowego, uwielbionego życia, dając nam wszystkim nadzieję zmartwychwstania. Wierzymy, że Chrystus, oddając swoje życie na krzyżu, pojednał nas z Bogiem, a tym samym dał wszystkim w Niego wierzącym możliwość życia w nowy sposób, bez uciekania w grzech, nieudolną próbę zabezpieczenia swego istnienia. Kluczem do przyjęcia tego Paschalnego obdarowania jest przyjęcie postawy dziecka, które całkowicie ufa swojemu Ojcu i powierza się Jego prowadzeniu.

Niech zatem święta Zmartwychwstania Pańskiego odnowią w nas świadomość przybranego dziecięctwa Bożego, jaki otrzymaliśmy na chrzcie świętym. W tym trudnym i wymagającym czasie ciągle trwającej pandemii, gdy nasze serca wypełnia wiele obaw przed przyszłością, po raz kolejny Zmartwychwstały Jezus staje przed nami jako Pan życia i śmierci. Niech spotkanie z Nim umocni naszą nadzieję, doda nam odwagi do zmagania się ze złem i niesprawiedliwością w naszym codziennym życiu oraz pomoże nam miłować się nawzajem jak On nas umiłował.

                                                                                   Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy duszpasterz prawników