Boże Narodzenie 2022

„Oto Panna pocznie i porodzi Syna,
i nazwie Go imieniem Emmanuel,
to znaczy Bóg z nami” (Iz 7, 14) 

 

 

 

 

Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje zaś umysły i serca wierzących ku oczekiwaniu jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami ma miejsce trzecie przyjście Pana – do naszych serc w naszej codzienności, w pielgrzymce naszej wiary.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę otwierania się na łaskę zbawienia, odwagi otwierania drzwi dla Chrystusa – jak wołał św. Jan Paweł II – bo On jest tym, który wprowadza ład i porządek w nasze życie, nadaje naszemu życiu sens i zrozumienie samego siebie.

Do gorącego i otwartego naszego serca niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem, byśmy mogli wprowadzać go wszędzie tam, gdzie panuje niepokój. Dzielmy się opłatkiem jak Chlebem miłości przy pełnym ciepła i radości wigilijnym stole. Niech Pan daje nam wiarę mocną – taką, która potrafi góry przenosić, nadzieję, która pozwala zawsze ufać oraz miłość, która czyni nas gotowymi do poświęcenia i ofiary z siebie.

Niech prawda o wejściu Boga w życie ludzi i Jego delikatnym wchodzeniu w nasze życie inspiruje i oświeca nasze myśli, słowa i działanie w każdym dniu nadchodzącego nowego 2023 roku.

Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy duszpasterz prawników.