Archiwum kategorii: Aktualności

Boże Narodzenie 2021

     „Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi”.
(J 1,13-14)

Boże Narodzenie zmieniło bieg historii świata i każdego człowieka. Bóg dla nas stał się człowiekiem. Bóg objawił się wobec nas w bezbronnym Dziecięciu, z Maryi, mając Józefa za Opiekuna. „A Ty człowiecze, co Ty na to?” (św. Augustyn). Możemy Go przyjąć lub bronić się przed Nim. Boże Narodzenie może dokonywać się w nas każdego dnia. Wystarczy tylko otworzyć serce i zacząć kochać Jego miłością Boga
i bliźnich.

Łącząc się duchowo w przeżywaniu Misterium Bożego Narodzenia życzę mocy Dziecięcia, pokory Maryi oraz odwagi Józefa, aby kochać na miarę Boga, aby nieść pokój wszędzie tam, gdzie panuje niepokój oraz radość wszędzie tam, gdzie panuje smutek. Łamanie się opłatkiem niech będzie znakiem pokonywania naszego egoizmu, aby żyć dla innych, być gotowym do poświęcenia i ofiary z siebie.

Życzę błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkich łask w Nowym 2022 Roku.

Z pamięcią w modlitwie

Ks. Tomasz Czarnocki
Duszpasterz Prawników Diecezji Siedleckiej

Boże Narodzenie 2021 r.

Relacja z 40 Pielgrzymki Prawników na Jasną Górę

Dnia 5 października 2019 r. na Jasnej Górze odbyła się kolejna 40. Ogólnopolska Pielgrzymka Prawników. Tradycyjnie już prawnicy związani z duszpasterstwem prawników przyjeżdżają na Jasną Górę, by pokłonić się Matce Najświętszej, spojrzeć w Jej oczy i  zawierzyć Bogu przez Jej przemożne wstawiennictwo sprawy osobiste, sprawy środowiska prawniczego i sprawy dobra wspólnego. Temat przewodni naszej pielgrzymki „Prawo a sumienie: wolność sumienia, klauzula sumienia, sprzeciw sumienia” wpisuje się w aktualną dyskusję na temat wolności sumienia człowieka w kontekście jego funkcjonowania w strukturach państwa i prawa. W istocie swej problem sprowadza się kwestii czy władza może wkroczyć w wolność jednostki, a także czy jednostka może kierować się własnym przekonaniem w ramach państwa prawa.

Czytaj dalej Relacja z 40 Pielgrzymki Prawników na Jasną Górę

Życzenia na Święta Zmartwychwstania Pańskiego A.D. 2019

Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara

(1 Kor 15, 14)

 

Każde spotkanie człowieka z Chrystusem Zmartwychwstałym przemienia jego życie. Tak było w przypadku Marii Magdaleny, Apostołów … Po spotkaniu z Nim, ludziom zagubionym, nierozumiejącym tego co się stało, zalęknionym, wracała odwaga i nie mogli już wrócić do poprzedniego sposobu życia. Odkrywali w sobie imperatyw głoszenia prawdy, że Jezus żyje i jest z nami aż do skończenia świata.

W czasie Paschalnym, przeżywając największe tajemnice naszej wiary,  szczególnie doświadczamy Miłości Boga względem nas. Patrząc na Krzyż widzimy, że „tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3.16). Poprzez wiarę wchodzimy w Boży świat, gdzie panuje inny porządek, gdzie miłość i miłosierdzie wyprzedza sprawiedliwość, a nadzieja otwiera przed nami perspektywę wieczności.

Życzę Państwu odkrywania w codziennym życiu dobroci i miłości Pana Boga objawionej w Jezusie Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym; otwarcia serca dla osobistego spotkania Go; pozwolenia na przemianę, której On w naszym życiu może dokonać oraz odwagi świadectwa w życiu osobistym i zawodowym, że On żyje.

 

                                                                 Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy duszpasterz prawników

 

Wielkanoc 2019