Archiwum kategorii: Aktualności

Relacja z 40 Pielgrzymki Prawników na Jasną Górę

Dnia 5 października 2019 r. na Jasnej Górze odbyła się kolejna 40. Ogólnopolska Pielgrzymka Prawników. Tradycyjnie już prawnicy związani z duszpasterstwem prawników przyjeżdżają na Jasną Górę, by pokłonić się Matce Najświętszej, spojrzeć w Jej oczy i  zawierzyć Bogu przez Jej przemożne wstawiennictwo sprawy osobiste, sprawy środowiska prawniczego i sprawy dobra wspólnego. Temat przewodni naszej pielgrzymki „Prawo a sumienie: wolność sumienia, klauzula sumienia, sprzeciw sumienia” wpisuje się w aktualną dyskusję na temat wolności sumienia człowieka w kontekście jego funkcjonowania w strukturach państwa i prawa. W istocie swej problem sprowadza się kwestii czy władza może wkroczyć w wolność jednostki, a także czy jednostka może kierować się własnym przekonaniem w ramach państwa prawa.

Czytaj dalej Relacja z 40 Pielgrzymki Prawników na Jasną Górę

Życzenia na Święta Zmartwychwstania Pańskiego A.D. 2019

Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara

(1 Kor 15, 14)

 

Każde spotkanie człowieka z Chrystusem Zmartwychwstałym przemienia jego życie. Tak było w przypadku Marii Magdaleny, Apostołów … Po spotkaniu z Nim, ludziom zagubionym, nierozumiejącym tego co się stało, zalęknionym, wracała odwaga i nie mogli już wrócić do poprzedniego sposobu życia. Odkrywali w sobie imperatyw głoszenia prawdy, że Jezus żyje i jest z nami aż do skończenia świata.

W czasie Paschalnym, przeżywając największe tajemnice naszej wiary,  szczególnie doświadczamy Miłości Boga względem nas. Patrząc na Krzyż widzimy, że „tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3.16). Poprzez wiarę wchodzimy w Boży świat, gdzie panuje inny porządek, gdzie miłość i miłosierdzie wyprzedza sprawiedliwość, a nadzieja otwiera przed nami perspektywę wieczności.

Życzę Państwu odkrywania w codziennym życiu dobroci i miłości Pana Boga objawionej w Jezusie Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym; otwarcia serca dla osobistego spotkania Go; pozwolenia na przemianę, której On w naszym życiu może dokonać oraz odwagi świadectwa w życiu osobistym i zawodowym, że On żyje.

 

                                                                 Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy duszpasterz prawników

 

Wielkanoc 2019

Życzenia na Boże Narodzenie 2018

Czcigodni Księża, Duszpasterze Prawników,

Szanowni Państwo Prawnicy,

 

Coroczne świętowanie Bożego Narodzenia jest czasem szczególnego rozważania niezgłębionej tajemnicy Wcielenia Jezusa Chrystusa – prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka zrodzonego z Maryi Dziewicy. Nieskończony, Niezmierzony Bóg, który zamyka cały wszechświat w swej dłoni stał się człowiekiem, jednym z nas. Sam Bóg zniżył się do nas, byśmy mogli zbliżyć się do Niego. Wpatrzeni w Boże Dzieciątko w betlejemskim żłóbku ze czcią i rozradowanym sercem rozważamy, że Słowo stało sie Ciałem i zamieszkało między nami. Dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo, nie wahało się wstąpić w łono Dziewicy. Jednorodzony Syn Boży przyjął kruchą ludzką naturę, aby całemu światu objawić Miłość poprzez odkupienie z niewoli grzechów i przynieść pokój, który przewyższa wszelki umysł.

Adorując Boże Dzieciątko prośmy o łaskę dotknięcia nieskończonej dobroci Boga uniżającego się dla każdego człowieka, wezwanego do niezwykłego dialogu miłości oraz stania się świątynią Boga Najwyższego.

Niech prawda o wejściu Boga w życie ludzi i Jego delikatnym wchodzeniu w nasze życie inspiruje i oświeca nasze myśli, słowa i działanie w każdym nadchodzącym dniu Nowego 2019 Roku. Niech Pan daje nam wiarę mocną, nadzieję, która pozwala zawsze ufać oraz miłość, która czyni nas gotowymi do poświęcenia i ofiary z siebie.

Łączymy wyrazy szacunku i zapewniamy o naszej łączności w modlitwie.

 

bp Piotr Sawczuk
delegat KEP ds. duszpasterstwa prawników 

ks. Tomasz Czarnocki
krajowy duszpasterz prawników

 

Boże Narodzenie 2018