Archiwum kategorii: Aktualności

Wielkanoc 2022

„Miłości bez Krzyża nie zrozumiecie,

Krzyża bez miłości nie uniesiecie”

(św. Jan Paweł II).

 

 

Wielki Tydzień i świętowanie Triduum Paschalnego wskazują na Krzyż Chrystusa, który jest zgorszeniem dla Żydów, głupstwem dla pogan, mocą dla chrześcijan. Jak nie można wobec Niego przejść obojętnie, tak nie można do końca zrozumieć Go bez miłości. Hańba śmierci krzyżowej, jaka była praktykowana przez Rzymian została usunięta przez dobrowolne oddanie życia przez Jezusa na krzyżu, w posłuszeństwie Ojcu i solidarności
z ludźmi. W świetle Zmartwychwstania okazało się, że Jezus nie był przeklętym przez Boga i pokonanym przez ludzi, lecz prawdziwym Synem Bożym i zwycięzcą zła. Jego Śmierć
i Zmartwychwstanie to realizacja Bożego planu zbawienia, planu miłości: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

Na przeżywanie Triduum Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, życzę, aby Krzyż stał się dla nas znakiem nadziei i powodem do chluby, a także programem życia, zgodnie ze słowami Chrystusa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Niech Krzyż Chrystusa przypomina nam o wierności prawdzie, swemu sumieniu, wbrew wszelkim trudnościom, o miłości względem Boga i ludzi, w tym także do nieprzyjaciół. Wobec nieuniknionego cierpienia
i śmierci Krzyż niech uczy nas cierpliwości i ufności, a blask Zmartwychwstania niech stanie się dla nas źródłem nadziei rozświetlającej nawet największe mroki i najgłębsze zakamarki życia, pomagającej znosić wszystkie przeciwności i przekraczać wszystkie ograniczenia oraz pozwalającej ufnie patrzeć w przyszłość.

                       Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy duszpasterz prawników

Wielkanoc 2022

Boże Narodzenie 2021

     „Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi”.
(J 1,13-14)

Boże Narodzenie zmieniło bieg historii świata i każdego człowieka. Bóg dla nas stał się człowiekiem. Bóg objawił się wobec nas w bezbronnym Dziecięciu, z Maryi, mając Józefa za Opiekuna. „A Ty człowiecze, co Ty na to?” (św. Augustyn). Możemy Go przyjąć lub bronić się przed Nim. Boże Narodzenie może dokonywać się w nas każdego dnia. Wystarczy tylko otworzyć serce i zacząć kochać Jego miłością Boga
i bliźnich.

Łącząc się duchowo w przeżywaniu Misterium Bożego Narodzenia życzę mocy Dziecięcia, pokory Maryi oraz odwagi Józefa, aby kochać na miarę Boga, aby nieść pokój wszędzie tam, gdzie panuje niepokój oraz radość wszędzie tam, gdzie panuje smutek. Łamanie się opłatkiem niech będzie znakiem pokonywania naszego egoizmu, aby żyć dla innych, być gotowym do poświęcenia i ofiary z siebie.

Życzę błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkich łask w Nowym 2022 Roku.

Z pamięcią w modlitwie

Ks. Tomasz Czarnocki
Duszpasterz Prawników Diecezji Siedleckiej

Boże Narodzenie 2021 r.

Relacja z 40 Pielgrzymki Prawników na Jasną Górę

Dnia 5 października 2019 r. na Jasnej Górze odbyła się kolejna 40. Ogólnopolska Pielgrzymka Prawników. Tradycyjnie już prawnicy związani z duszpasterstwem prawników przyjeżdżają na Jasną Górę, by pokłonić się Matce Najświętszej, spojrzeć w Jej oczy i  zawierzyć Bogu przez Jej przemożne wstawiennictwo sprawy osobiste, sprawy środowiska prawniczego i sprawy dobra wspólnego. Temat przewodni naszej pielgrzymki „Prawo a sumienie: wolność sumienia, klauzula sumienia, sprzeciw sumienia” wpisuje się w aktualną dyskusję na temat wolności sumienia człowieka w kontekście jego funkcjonowania w strukturach państwa i prawa. W istocie swej problem sprowadza się kwestii czy władza może wkroczyć w wolność jednostki, a także czy jednostka może kierować się własnym przekonaniem w ramach państwa prawa.

Czytaj dalej Relacja z 40 Pielgrzymki Prawników na Jasną Górę