Archiwum kategorii: Aktualności

Życzenia na Święta Zmartwychwstania Pańskiego A.D. 2019

Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara

(1 Kor 15, 14)

 

Każde spotkanie człowieka z Chrystusem Zmartwychwstałym przemienia jego życie. Tak było w przypadku Marii Magdaleny, Apostołów … Po spotkaniu z Nim, ludziom zagubionym, nierozumiejącym tego co się stało, zalęknionym, wracała odwaga i nie mogli już wrócić do poprzedniego sposobu życia. Odkrywali w sobie imperatyw głoszenia prawdy, że Jezus żyje i jest z nami aż do skończenia świata.

W czasie Paschalnym, przeżywając największe tajemnice naszej wiary,  szczególnie doświadczamy Miłości Boga względem nas. Patrząc na Krzyż widzimy, że „tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3.16). Poprzez wiarę wchodzimy w Boży świat, gdzie panuje inny porządek, gdzie miłość i miłosierdzie wyprzedza sprawiedliwość, a nadzieja otwiera przed nami perspektywę wieczności.

Życzę Państwu odkrywania w codziennym życiu dobroci i miłości Pana Boga objawionej w Jezusie Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym; otwarcia serca dla osobistego spotkania Go; pozwolenia na przemianę, której On w naszym życiu może dokonać oraz odwagi świadectwa w życiu osobistym i zawodowym, że On żyje.

 

                                                                 Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy duszpasterz prawników

 

Wielkanoc 2019

Życzenia na Boże Narodzenie 2018

Czcigodni Księża, Duszpasterze Prawników,

Szanowni Państwo Prawnicy,

 

Coroczne świętowanie Bożego Narodzenia jest czasem szczególnego rozważania niezgłębionej tajemnicy Wcielenia Jezusa Chrystusa – prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka zrodzonego z Maryi Dziewicy. Nieskończony, Niezmierzony Bóg, który zamyka cały wszechświat w swej dłoni stał się człowiekiem, jednym z nas. Sam Bóg zniżył się do nas, byśmy mogli zbliżyć się do Niego. Wpatrzeni w Boże Dzieciątko w betlejemskim żłóbku ze czcią i rozradowanym sercem rozważamy, że Słowo stało sie Ciałem i zamieszkało między nami. Dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo, nie wahało się wstąpić w łono Dziewicy. Jednorodzony Syn Boży przyjął kruchą ludzką naturę, aby całemu światu objawić Miłość poprzez odkupienie z niewoli grzechów i przynieść pokój, który przewyższa wszelki umysł.

Adorując Boże Dzieciątko prośmy o łaskę dotknięcia nieskończonej dobroci Boga uniżającego się dla każdego człowieka, wezwanego do niezwykłego dialogu miłości oraz stania się świątynią Boga Najwyższego.

Niech prawda o wejściu Boga w życie ludzi i Jego delikatnym wchodzeniu w nasze życie inspiruje i oświeca nasze myśli, słowa i działanie w każdym nadchodzącym dniu Nowego 2019 Roku. Niech Pan daje nam wiarę mocną, nadzieję, która pozwala zawsze ufać oraz miłość, która czyni nas gotowymi do poświęcenia i ofiary z siebie.

Łączymy wyrazy szacunku i zapewniamy o naszej łączności w modlitwie.

 

bp Piotr Sawczuk
delegat KEP ds. duszpasterstwa prawników 

ks. Tomasz Czarnocki
krajowy duszpasterz prawników

 

Boże Narodzenie 2018

Relacja z 39. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Prawników na Jasną Górę

Dnia 6 października 2018 r. na Jasnej Górze odbyła się kolejna 39. Ogólnopolska Pielgrzymka Prawników. Tradycyjnie już prawnicy związani z duszpasterstwem prawników przyjeżdżają na Jasną Górę, by tam gdzie bije duchowe serce narodu, pokłonić się Matce Najświętszej i zawierzyć Bogu przez Jej przemożne wstawiennictwo sprawy osobiste, sprawy środowiska prawniczego i sprawy dobra wspólnego. Tegoroczna pielgrzymka nabrała szczególnego znaczenia, gdyż miała ona miejsce w Roku Jubileuszu 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości. Temat przewodni naszej pielgrzymki „Życie ludzkie jest święte” dobrze wpisał się w tę Rocznicę. Polska odzyskała wolność, otrzymała jakby nowe życie. Przeżywając ten Jubileusz trzeba nam patrzeć w przyszłość. W tym kontekście mocno brzmią słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane podczas Papieskiej Pielgrzymki w 1997 r. w homilii w Kaliszu 4 lipca 1997 r.: „naród który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości”. Troska o życie jest miarą cywilizacji – jak stwierdził św. Jan Paweł II. Trzeba więc, pochylać nad tym tematem, tym bardziej, że w sejmie został przegłosowany do dalszych prac projekt ustawy wniesiony z inicjatywy obywatelskiej „Zatrzymaj aborcję” mający na celu wykreślenie z polskiego prawodawstwa przesłanki eugenicznej, jako racji dopuszczającej dokonanie aborcji.

Czytaj dalej Relacja z 39. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Prawników na Jasną Górę

Boże narodzenie

Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.  A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”

Boże narodzenie
Adoracja pasterzy

 

Święta Bożego Narodzenia to czas dokonujących się cudów: cudu narodzenia Boga, cudu rodzinnych spotkań i pojednań, cudu wewnętrznej przemiany i umocnienia wiary.

Łącząc się we wspólnym przeżywaniu tajemnicy Miłości Pana Boga, objawionej dla nas w Dziecięciu, życzę Państwu prostoty i pokory w odkryciu tej Maleńkiej Miłości, zachwytu nad nią i przyjęcia jej dla poszerzenia własnego serca. Niech Narodzony Jezus obdarza  obfitością swoich darów, daje siłę i wytrwałość w poszukiwaniu tego co Boże oraz tego co ważne i konieczne do stawania się szczęśliwym. Niech nie zabraknie Państwu mocy i wytrwałości w pokonywaniu napotykanych przeszkód i trudności oraz ufności, że Bóg nas prowadzi przez życie. Życzę także, aby w Nowym Roku 2018 Nowonarodzony Książę Pokoju obdarzał głęboką, przemieniającą całe życie rodzinne i zawodowe, radością i pokojem.

Współpracując z Tym, Który ma wielką moc, w postawie służby nieśmy światu radosną wieść o Narodzeniu Zbawiciela Świata.

Wraz z modlitwą

Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy Duszpasterz Prawników

Boże Narodzenie 2017

Relacja z Pielgrzymki Prawników 2017

Dnia 7 października 2017 r. na Jasnej Górze odbyła się kolejna 38. Ogólnopolska Pielgrzymka Prawników. Tegoroczna Pielgrzymka była okazją do upamiętnienia Pierwszej Pielgrzymki Prawników jaka miała miejsce 3 listopada 1957 r. pod przewodnictwem Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Z tej okazji została wydana okolicznościowa broszura z tekstem kazania Księdza Prymasa, jakie wygłosił do prawników Jak co roku Pielgrzymka zgromadziła wielu prawników skupionych w diecezjalnych duszpasterstwach, reprezentujących różne zawody i korporacje prawnicze: sędziowie, referendarze, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze, pracownicy administracji oraz komornicy. Pielgrzymce przewodniczył ks. bp Piotr Sawczuk, biskup pomocniczy diecezji siedleckiej i delegat KEP ds. duszpasterstwa prawników.

Czytaj dalej Relacja z Pielgrzymki Prawników 2017