Boże Narodzenie 2020

„To Słowo było w Nim i było niewidzialne dla stworzenia, a więc uczynił je widzialnym, ukazując Tego, który był. Światłość zrodzoną ze światłości wydał z Siebie stworzeniu jako Pana, i w Nim się ukazał. Tego który był widzialny tylko dla Niego, a niewidzialny dla świata, uczynił widzialnym, aby świat ujrzawszy tego, który się ukazał, mógł być zbawiony (…) Bo tak mówi św. Jan: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało”. I jeszcze: „Świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli”.

(Z traktatu św. Hipolita, kapłana, Przeciw błędom Noeta).

 

Żłóbek betlejemski kryje w sobie tajemnicę wielkiej miłości i pokory Boga, który zniża się do człowieka, aby Go poznał i przyjął. Przez wiarę, która jest jakby bramą prowadzącą do innej rzeczywistości, możemy wejść w Boży Świat Miłości, w którym najważniejsze nie jest to co posiadamy, ale to czy kochamy, czy potrafimy każdego dnia służyć Bogu, obecnemu w drugim człowieku. Potrzeba życzliwości, wyrozumiałości, solidarności i bycia pomocnym uwidacznia się szczególnie w trudnym czasie pandemii.

Niech Cud Bożego Narodzenia sprawi, by nasze serca były otwarte dla Boga, który przychodzi. Niech Jezus narodzi się w naszych rodzinach oraz wszędzie tam, gdzie przebiegają ścieżki naszego życia. Jego światło niech rozświetla nasze myśli i pragnienia oraz pozwala podejmować właściwe decyzje w życiu, aby realizować życiowe i zawodowe plany. Niech wzmocni siłę i odwagę w dawaniu świadectwa oraz w służbie prawdzie
i sprawiedliwości.

W Nowym 2021 Roku życzę zdrowia, pogody ducha oraz nadziei i ufności.

Z modlitwą

Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy duszpasterz prawników

 

   Boże Narodzenie 2020

 

Relacja z 41 Pielgrzymki Prawników na Jasną Górę.

Tegoroczna Pielgrzymka Prawników na Jasna Górę odbyła się w bardzo niepewnej sytuacji pandemii. Z racji na wymagania sanitarne zrezygnowaliśmy z części konferencyjnej, podczas której zazwyczaj podejmowany był aktualny temat z dziedziny prawnej, etyczno – zawodowej bądź duchowej. Pielgrzymka ograniczona była tylko do Eucharystii, jaka była sprawowana o godz. 11.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu. Przewodniczył jej oraz homilię wygłosił Ks. Tomasz Czarnocki, krajowy duszpasterz prawników. Polecał on Bogu przez pośrednictwo Maryi prawników w naszej Ojczyzny, szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości, a więc stanowiących prawo i stosujących je na co dzień – sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy i wszystkich przedstawicieli zawodów prawniczych – oraz tych, którzy podlegają prawu, którzy wchodzą w różne relacje prawne, w tym także tych którzy weszli w konflikt z prawem.

Czytaj dalej Relacja z 41 Pielgrzymki Prawników na Jasną Górę.

Pielgrzymka Prawników na Jasną Górę 2020

Pielgrzymka Prawników na Jasną Górę
3 października 2020 r.

Czcigodni Książa Duszpasterze,
Szanowni Państwo,

W niepewnej sytuacji pandemii zmieniającej się z tygodnia na tydzień i trudnej do przewidzenia sytuacji pandemicznej na początku października br., a przede wszystkim biorąc pod uwagę możliwości przygotowania logistycznego w reżimie sanitarnym tegorocznej pielgrzymki przez Ojców Paulinów w części konferencyjnej (przygotowanie możliwe byłoby po uprzednim podaniu ilości uczestników, co oczywiście nigdy nie było czynione, tym bardziej trudno było to uczynić w tym roku), po konsultacjach z Księdzem Biskupem Januszem Stepnowskim, delegatem KEP ds. Duszpasterstwa prawników, a także z niektórymi Duszpasterzami, doszliśmy do wniosku, że w tym roku rezygnujemy z organizacji pielgrzymki w tradycyjny sposób, ograniczając program tylko do Mszy św. o godzinie 11.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu. Przywołując postać Prymasa Tysiąclecia, Sługi Bożego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, modlić się będziemy za prawników w naszej Ojczyźnie i polecać ich orędownictwu Matki Bożej Częstochowskiej.

Zapraszamy P.T. Duszpasterzy i P.T. Prawników wszystkich środowisk do przybycia indywidualnie z potrzeby serca.

Jest możliwość duchowego uczestnictwa we Mszy św. poprzez transmisję na żywo z Jasnej Góry na kanale Youtube.

Ks. Tomasz Czarnocki,
Krajowy duszpasterz prawników.    

Święto Prawników – relacja

Krajowe duszpasterstwo prawników objęło swoim patronatem obchody Święta Św. Ivo z Helory, Patrona Prawników. Dzięki uprzejmości Ars Legis – Stowarzyszenie im. św. Ivo z Helory, które udostępniło linki nagranej Mszy św. w Kolegiacie św. Anny w Krakowie o światło Ducha Św. dla polityków i prawników oraz homilii o. bpa dr. Damiana Muskusa OFM – biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej możemy zapoznać się z przebiegiem Uroczystości.

Link do nagrania całej Mszy:

Link do nagrania homilii o. bp. dr Damiana Muskusa OFM:

Powyższe filmy są także dostępne na stronie
arslegis.org.pl

Zachęcam do obejrzenia i wysłuchania.

Z poważaniem ks. Tomasz Czarnocki
krajowy duszpasterz prawników

 

Święto Prawników

Duszpasterstwo Prawników Archidiecezji Krakowskiej oraz Ars Legis – Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników zapraszają na obchody tegorocznego Święta Prawników w postaci corocznej Mszy św. o światło Ducha św. dla polityków i prawników.

Msza Święta zostanie odprawiona przez o. bp. dr Damiana Muskusa OFM – biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej, w Kolegiacie Św. Anny w Krakowie, w sobotę 16.05.2020 r. o godzinie 19:30.
Transmisja na żywo Mszy św. będzie miała miejsce na stronie www.arslegis.org.pl. W ramach Mszy św. przewidziana jest procesja prawników w togach, a po liturgii odśpiewanie litanii do św. Ivo Helory oraz uczczenie relikwii Patrona Prawników, które zostały sprowadzone do krakowskiej Kolegiaty Św. Anny 10 lat temu.