Wielkanoc 2022

„Miłości bez Krzyża nie zrozumiecie,

Krzyża bez miłości nie uniesiecie”

(św. Jan Paweł II).

 

 

Wielki Tydzień i świętowanie Triduum Paschalnego wskazują na Krzyż Chrystusa, który jest zgorszeniem dla Żydów, głupstwem dla pogan, mocą dla chrześcijan. Jak nie można wobec Niego przejść obojętnie, tak nie można do końca zrozumieć Go bez miłości. Hańba śmierci krzyżowej, jaka była praktykowana przez Rzymian została usunięta przez dobrowolne oddanie życia przez Jezusa na krzyżu, w posłuszeństwie Ojcu i solidarności
z ludźmi. W świetle Zmartwychwstania okazało się, że Jezus nie był przeklętym przez Boga i pokonanym przez ludzi, lecz prawdziwym Synem Bożym i zwycięzcą zła. Jego Śmierć
i Zmartwychwstanie to realizacja Bożego planu zbawienia, planu miłości: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

Na przeżywanie Triduum Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, życzę, aby Krzyż stał się dla nas znakiem nadziei i powodem do chluby, a także programem życia, zgodnie ze słowami Chrystusa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Niech Krzyż Chrystusa przypomina nam o wierności prawdzie, swemu sumieniu, wbrew wszelkim trudnościom, o miłości względem Boga i ludzi, w tym także do nieprzyjaciół. Wobec nieuniknionego cierpienia
i śmierci Krzyż niech uczy nas cierpliwości i ufności, a blask Zmartwychwstania niech stanie się dla nas źródłem nadziei rozświetlającej nawet największe mroki i najgłębsze zakamarki życia, pomagającej znosić wszystkie przeciwności i przekraczać wszystkie ograniczenia oraz pozwalającej ufnie patrzeć w przyszłość.

                       Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy duszpasterz prawników

Wielkanoc 2022

Boże Narodzenie 2021

     „Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi”.
(J 1,13-14)

Boże Narodzenie zmieniło bieg historii świata i każdego człowieka. Bóg dla nas stał się człowiekiem. Bóg objawił się wobec nas w bezbronnym Dziecięciu, z Maryi, mając Józefa za Opiekuna. „A Ty człowiecze, co Ty na to?” (św. Augustyn). Możemy Go przyjąć lub bronić się przed Nim. Boże Narodzenie może dokonywać się w nas każdego dnia. Wystarczy tylko otworzyć serce i zacząć kochać Jego miłością Boga
i bliźnich.

Łącząc się duchowo w przeżywaniu Misterium Bożego Narodzenia życzę mocy Dziecięcia, pokory Maryi oraz odwagi Józefa, aby kochać na miarę Boga, aby nieść pokój wszędzie tam, gdzie panuje niepokój oraz radość wszędzie tam, gdzie panuje smutek. Łamanie się opłatkiem niech będzie znakiem pokonywania naszego egoizmu, aby żyć dla innych, być gotowym do poświęcenia i ofiary z siebie.

Życzę błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkich łask w Nowym 2022 Roku.

Z pamięcią w modlitwie

Ks. Tomasz Czarnocki
Duszpasterz Prawników Diecezji Siedleckiej

Boże Narodzenie 2021 r.

Wielkanoc 2021

„Boże, Ty sprawiasz, że ta najświętsza noc jaśnieje blaskiem zmartwychwstania Pańskiego, wzbudź w Twoim Kościele ducha dziecięctwa, którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym, abyśmy odnowieni na duchu i ciele służyli Tobie z całkowitym oddaniem” (kolekta Wigilii Paschalnej).

 

 

Kolejny Wielki Post za nami. Krocząc drogą nawrócenia i wiary w Ewangelię, przygotowywaliśmy nasze serca na doroczne świętowanie Paschy Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że Syn Boży prawdziwie wszedł w najgłębszy wymiar ludzkiej samotności i bezbronności, jakim jest śmierć, i powrócił do nowego, uwielbionego życia, dając nam wszystkim nadzieję zmartwychwstania. Wierzymy, że Chrystus, oddając swoje życie na krzyżu, pojednał nas z Bogiem, a tym samym dał wszystkim w Niego wierzącym możliwość życia w nowy sposób, bez uciekania w grzech, nieudolną próbę zabezpieczenia swego istnienia. Kluczem do przyjęcia tego Paschalnego obdarowania jest przyjęcie postawy dziecka, które całkowicie ufa swojemu Ojcu i powierza się Jego prowadzeniu.

Niech zatem święta Zmartwychwstania Pańskiego odnowią w nas świadomość przybranego dziecięctwa Bożego, jaki otrzymaliśmy na chrzcie świętym. W tym trudnym i wymagającym czasie ciągle trwającej pandemii, gdy nasze serca wypełnia wiele obaw przed przyszłością, po raz kolejny Zmartwychwstały Jezus staje przed nami jako Pan życia i śmierci. Niech spotkanie z Nim umocni naszą nadzieję, doda nam odwagi do zmagania się ze złem i niesprawiedliwością w naszym codziennym życiu oraz pomoże nam miłować się nawzajem jak On nas umiłował.

                                                                                   Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy duszpasterz prawników