Relacja z pielgrzymki

Dnia 3 października 2015 r. już po raz 35. na Jasnej Górze odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Prawników. Przybyło na to spotkanie wielu prawników skupionych w diecezjalnych duszpasterstwach, reprezentujących różne zawody i korporacje prawnicze: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze, pracownicy administracji oraz komornicy. W nowej roli delegata KEP ds. duszpasterstwa prawników przybył na Pielgrzymkę ks. bp. Piotr Sawczuk, biskup pomocniczy diecezji siedleckiej. Funkcję te przejął on od bpa Artura Mizińskiego, na którego barkach spoczęły inne obowiązki, a mianowicie funkcja Sekretarza Generalnego KEP. Dziękujemy ks. bp. Arturowi za dotychczasowy trud wkładany w formację naszej grupy zawodowej. Przez najbliższe lata ks. bp Piotr będzie koordynował pracę duszpasterzy i trzymał pieczę nad krajowym duszpasterstwem. Życzymy mu otwarcia się na światło Ducha Świętego i nowych pomysłów, aby pogłębić i ożywić pracę formacyjną.

Pielgrzymkę rozpoczęła Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich. Rozważania przygotowało oraz zatroszczyło się o oprawę liturgiczną tego nabożeństwa duszpasterstwo prawników diecezji tarnowskiej z ich duszpasterzem ks. Bogdanem Węgrzynem. Następnym punktem programu Pielgrzymki była Msza św. której przewodniczył i homilie wygłosił bp Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej. Podkreślił on misyjny charakter posługi prawnika. Przez sprawowanie na różny sposób władzy sądzenia prawnicy uczestniczą w kształtowaniu ładu panującego w narodzie i społeczeństwie. Żeby dobrze to zadanie wykonać, istotnym jest otwarcie na Boga, na Jego Słowo, by dać się temu Słowu poprowadzić. Bp Adam podkreślił ogromną odpowiedzialność prawników dokonujących osądu ludzkich działań, aby w obliczu słabości i niegodziwości ludzkich działań pokazywali ludziom oblicze zatroskanego Ojca o zbawienie każdego człowieka.

Druga część Pielgrzymki, formacyjno – wykładowa, miała miejsce w kaplicy św. Józefa. Pierwszy wystąpił prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (KUL) podejmując temat „Czy cywilizacja zachodnia przetrwa bez katolicyzmu?”, a po przerwie kawowej głos zabrał mecenas Olgierd Pankiewicz (Stowarzyszenie Ordo Iuris) prezentując rozważania nt. „Katolicki prawnik w przestrzeni publicznej”. Oba podjęte tematy, choć zupełnie inaczej prezentowane i z innym rozłożeniem akcentów, dotykały kwestii obecności wiary w przestrzeni publicznej. Prelegenci uwypuklili prawdę, aż nadto oczywistą, choć dzisiaj trochę zafałszowaną przez mentalność tego świata, że jest miejsce dla wiary w przestrzeni publicznej, że nie może być ona zamykana tylko w przestrzeni prywatnej, w co niestety wielu uwierzyło. Dla każdego człowieka wierzącego, a konsekwentnie dla większości prawników, czymś istotnym jest, aby wiarą żyć na co dzień, mieć odwagę ją manifestować i pokazać, bo przecież wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Polem takiego świadectwa jest działalność zawodowa prawnika, co podkreślił Pan Andrzej Duda Prezydent RP w liście skierowanym do uczestników Pielgrzymki. Wyakcentował, przywołując postać św. Tomasza Mora, że każdy człowiek winien mieć jedno sumienie i jeden spójny system wartości bez względu na dziedzinę życia w której działa. Treść obu wykładów można odsłuchać, a treść listu Pana Prezydenta przeczytać.

Warto podkreślić, że doroczna pielgrzymka jest punktem kulminacyjnym pracy duszpasterskiej, jakby zwieńczeniem wszystkich działań podejmowanych w poszczególnych duszpasterstwach diecezjalnych. Pielgrzymka organizowana jest co roku w pierwszą sobotę października. Już dziś zapraszam na kolejną pielgrzymkę w przyszłym roku, która odbędzie się dnia 1 października.

Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy duszpasterz prawników

 

Audio nr 1:

Audio nr 2:

Audio nr 3: