Relacja z Pielgrzymki Prawników 2017

Dnia 7 października 2017 r. na Jasnej Górze odbyła się kolejna 38. Ogólnopolska Pielgrzymka Prawników. Tegoroczna Pielgrzymka była okazją do upamiętnienia Pierwszej Pielgrzymki Prawników jaka miała miejsce 3 listopada 1957 r. pod przewodnictwem Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Z tej okazji została wydana okolicznościowa broszura z tekstem kazania Księdza Prymasa, jakie wygłosił do prawników Jak co roku Pielgrzymka zgromadziła wielu prawników skupionych w diecezjalnych duszpasterstwach, reprezentujących różne zawody i korporacje prawnicze: sędziowie, referendarze, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze, pracownicy administracji oraz komornicy. Pielgrzymce przewodniczył ks. bp Piotr Sawczuk, biskup pomocniczy diecezji siedleckiej i delegat KEP ds. duszpasterstwa prawników.

Pielgrzymkę rozpoczęła Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich. Rozważania przygotowało oraz zatroszczyło się o oprawę liturgiczną tego nabożeństwa duszpasterstwo prawników Archidiecezji Łódzkiej z ich duszpasterzem ks. dr Łukaszem Burchard.   Następnym punktem programu Pielgrzymki była Msza św. której przewodniczył bp Piotr Sawczuk.

Przed jej rozpoczęciem został odczytany list Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej. Pan prezydent odniósł się do 60. rocznicy pierwszej Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Podkreślił, że prawnicy są na Jasnej Górze jako ludzie wiary, ale jednocześnie jako znawcy zagadnień dotyczących państwa i prawa, a także wyraził przekonanie, że kierują się oni w pracy zawodowej oraz w działalności społecznej sprawdzona przez wieki formułą relacji między państwem a Kościołem, opartą na autonomii i niezależności, ale też na wzajemnym szacunku i obopólnej współpracy na rzecz dobra wspólnego. Pan Prezydent zwrócił się do prawników katolickich z prośbą o aktywny udział w ogólnonarodowej debacie nad kształtem nowej ustawy zasadniczej.

Homilię wygłosił o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów. Wskazał w niej na potrzebę wyciszenia człowieka w szybko biegnącym świecie. Podkreślił, że nie można pozostać tylko na tym co zewnętrzne, widoczne, szybkie i prowizoryczne. Tego wewnętrznego wyciszenia i wzmocnienia potrzebuje każdy człowiek, także prawnik. O. Arnold w homilii podkreślił, że praca prawnika nie jest łatwa, a pole działalności prawników jest rozległe, i zarazem pełne zasadzek. „Pośród opasłych tomów akt kolejnych spraw tak łatwo można przejść do rutyny, a zapomnieć o człowieku. Można zapomnieć o tym, że za każdą kolejną sprawą kryje się konkretny człowiek, jego życiowy dramat, i także jego subiektywne oczekiwania. Kierując się zasadami prawa, musimy nieustannie prosić o mądrość i roztropność”. Kaznodzieja wskazał na kryterium pracy prawnika, którym powinien być nie sukces, ale troska o sprawiedliwość, o tworzenie w ten sposób podstawowych przesłanek do pokoju i wzajemnego szacunku, którego, jak dobrze wiemy, tak często brakuje. Powołując się na modlitwę młodego Salomona – generał Zakonu Paulinów mówił, że każdy z nas potrzebuje serca rozumnego do odróżniania zła od dobra, serca rozumnego do sądzenia. Kaznodzieja sięgnął też do tekstu kazania Księdza Kardynała Wyszyńskiego, który 3 listopada 1957 r., mówiąc do prawników nawoływał, aby prawnicy mieli ducha męża sprawiedliwego, który opiera się na miłości człowieka, miłości prawdy, miłości sprawiedliwości i na sumieniu. Słowa Prymasa Tysiąclecia nie straciły na aktualności. Ojciec Arnold zakończył swoje kazanie słowami: „Dlatego dziś u Maryi, Matki, która łączy, a nie dzieli, prosimy o ten niezwykły dar, i prosimy także, aby nieczułość i obojętność, które są chorobą naszych czasów, nie wkradły się do naszego serca, aby nie pokryły go grubą skorupą, warstwą, którą tak ciężko w konsekwencji przełamać”.

Druga, formacyjna część Pielgrzymki, odbyła się w kaplicy św. Józefa. Ks. dr Zbigniew Sobolewski podjął się tematu: „Kościół a Eucharystia. Kontrowersje wokół adhortacji Amoris laetitia papieżą Franciszka”. W kontekście stwierdzenia zawartego w nr 305 adhortacji i przypisu tam zawartego mogłoby się rodzić przekonanie, osoby rozwiedzione, a będące w nowych związkach mogłyby korzystać z sakramentu Eucharystii. Odnosząc się do tej kwestii Ks. Sobolewski wskazał na konieczność stosowania właściwej hermeneutyki w interpretacji nauczania Kościoła. Polega ona na ciągłości nauczania. Biorąc więc pod uwagę całość nauczania Kościoła odnośnie do dyscypliny sakramentalnej należy podkreślić, że nie ma pozwolenia na dopuszczanie do komunii św. osób rozwiedzionych będących w nowych związkach, gdy znajdują się w obiektywnej sytuacji grzechu ciężkiego, bez spełnienia pewnych warunków. Ważne jest rozeznanie wszystkich bardzo skomplikowanych sytuacji życiowych.

Warto podkreślić, że doroczna pielgrzymka jest punktem kulminacyjnym pracy duszpasterskiej, jakby zwieńczeniem wszystkich działań podejmowanych w poszczególnych duszpasterstwach diecezjalnych. Pielgrzymka organizowana jest co roku w pierwszą sobotę października. Już dziś zapraszam na kolejną pielgrzymkę w przyszłym roku, która odbędzie się dnia 6 października 2018 r.

Zapraszam do zapoznania się z listem Pana Prezydenta, treścią konferencji ks. Zbigniewa Sobolewskiego, a także z homilią o. Arnolda Chrapkowskiego, generała Zakonu Paulinów.

Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy duszpasterz prawników

 

List Prezydenta RP 2017