Archiwum kategorii: Aktualności

Ogólnopolska Pielgrzymka Prawników

Po wakacjach przychodzi czas na podjęcie z nowym zapałem pracy duszpasterskiej. Praca ta odbywa się głównie w strukturach diecezjalnych duszpasterstwa, a bazuje na ogólnym duszpasterstwie w parafiach. Przygotowujemy się do 1050 – lecia Chrztu Polski, dlatego też tematyka tegorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Prawników dotyka kwestii, na ile świadomie potrafimy przeżywać naszą wiarę i o niej świadczyć. Tradycyjnie od wielu już lat gromadzimy się na Jasnej Górze w sobotę 3 października br.

Ramowy program tej pielgrzymki przedstawia się następująco:

Godz.  09,30 Droga Krzyżowa na Wałach – oprawa Duszpasterstwo Diecezji Tarnowskiej.

Godz.  11,00 Eucharystia koncelebrowana w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej. Przewodniczy i homilię wygłosi J. E. Ks. Bp Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy Diecezji Katowickiej – oprawa liturgiczna Duszpasterstwo Diecezji Tarnowskiej.

Godz. 12,30 – 12,45 Druga część spotkania: wykładowo – dyskusyjna w Kaplicy św. Józefa (poza murami Klasztoru).

Pierwsze wystąpienie: Pan Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie) – temat wykładu „Czy cywilizacja zachodnia przetrwa bez katolicyzmu?” (ok. 30 min.).

Przerwa na kawę i ciastko (ok. 20 min).

Drugie wystąpienie: Pan Mecenas Olgierd Pankiewicz (Wrocław, Stowarzyszenie Ordo Iuris) – temat wystąpienia: „Katolicki Prawnik w przestrzeni publicznej” (ok. 30 min.).

Po prelekcjach/wykładach przewidziana jest dyskusja.

Godz. 14,30-14,45 (ok.) Zakończenie

 

            W imieniu ks. Bpa Piotra Sawczuka, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Prawników oraz własnym serdecznie zapraszam do udziału w Pielgrzymce. Zachęcam też, aby wzajemnie przekazywać sobie informacje o pielgrzymce.

            Z pozdrowieniami i życzeniami Bożego błogosławieństwa.

            Ks. Tomasz Czarnocki

Krajowy duszpasterz prawników

Radość Paschy fundamentem Wielkiego Postu

Jak co roku, Środą Popielcową rozpoczęliśmy najważniejszy cykl liturgiczny w ciągu roku liturgicznego – cykl paschalny. Składa się on z dwóch części: czterdziestu dni Wielkiego Postu oraz pięćdziesięciu dni uroczystego świętowania Paschy Jezusa Chrystusa, czyli Jego przejścia ze śmierci do życia.

Pierwsza część tego cyklu, Wielki Post, nie jest zatem, jak nam się czasami wydaje, czasem smutku, przygnębienia, budzenia w sobie odrazy do tego co ziemskie. U podstaw wielkopostnej drogi nawrócenia leży prawdziwa radość, radość paschalna, która może wydawać się trudną radością, bez wątpienia trzeba nam się jej stale uczyć, ale to właśnie ona nadaje prawdziwy sens ludzkiemu życiu (Lośp, nr 6). Ostatecznym celem Wielkiego Postu nie jest „doskonalenie się” człowieka, wyrabianie w sobie cnót, tak, by móc stojąc przed Bogiem powołać się na swoje „osiągnięcia”, ale zanurzenie się w Miłość objawioną na krzyżu Chrystusa. Bardzo wyraźnie podkreśla to aklamacja przed Ewangelią Środy Popielcowej: „Nawróćcie się do waszego Boga, On bowiem jest łaskawy i miłosierny” (Jl 2,13). Wszelki nasz wysiłek, praktyki ascetyczne, większa ilość czasu poświęcona na modlitwę, uczestnictwo w rekolekcjach, nabożeństwie Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali, ma na celu zwrócenia naszego serca do Boga, który „JEST łaskawy i miłosierny”. Nie BYWA, nie BĘDZIE, ale właśnie JEST. Udowodniło to, gdy posłał na świat swojego Syna, który przyjął niesprawiedliwy wyrok, na krzyżu złożył swoje życie w ofierze przebłagalnej za nasze grzechy i zmartwychwstał. Nasze wielkopostne zwrócenie się ku Bogu, jest wchodzeniem w ten przeobfity dar Paschy.

Wejdźmy zatem w Wielki Post z nadzieją i odwagą, mając na horyzoncie naszych modlitw, pokuty i postanowień zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Wsłuchajmy się także w słowa wielkopostnego orędzia papieża Franciszka, w którym pochyla się on nad problemem „globalizacji obojętności”[1]. Niech naszemu zwróceniu się ku Bogu towarzyszy także zwrócenie się ku braciom, tak, by wypełniły się słowa Jezusa: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem” (J 15,12).

 

ks. Rafał Pietruczuk, Siedlce[1]Tekst orędzia: http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/lent/documents/papa-francesco_20141004_messaggio-quaresima2015.html

Zaproszenie na Pielgrzymkę Prawników na Jasna Górę

Życie człowieka jest wędrówką. Człowiek ciągle gdzieś zmierza, stawia sobie cele do realizacji, szuka sensu dla tego co robi, szuka spełnienia czyli po prostu szuka szczęścia. Odnaleźć to może nie w rzeczach doczesnych, materialnych, ale w świecie wartości, w świecie duchowym. Serce człowieka jest strażnikiem tych wartości, jest strażnikiem życia duchowego. Pewien malarz namalował obraz i zawołał swego kilkuletniego syna, aby go zobaczył, ocenił, aby był pierwszym krytykiem artystycznym. Chłopak pobiegł szybko do pracowni ojca, która znajdowała się na poddaszu, szybko zerknął na namalowany obraz pozostający jeszcze na sztaludze i zanim ojciec zdążył przyjść do niego, wykrzyknął: „Tato, Tato, źle namalowałeś obraz. Jak mężczyzna, który puka do drzwi mieszkania wejdzie tam, skoro te drzwi nie maja klamki z zewnątrz? Jak on te drzwi otworzy?”. Ojciec zaczął tłumaczyć swemu synkowi, że namalował obraz Jezusa pukającego do drzwi ludzkiego serca. Bo ludzkie serce to takie pomieszczenie, które ma drzwi, ale z klamką tylko od wewnątrz. Od nas zależy, czy Mu te drzwi otworzymy. Od nas samych zależy komu te drzwi otworzymy.

Czytaj dalej Zaproszenie na Pielgrzymkę Prawników na Jasna Górę

Życzenia

zmartwychwstanie 

 

 

O wielki Synu Boży,

Tyś życia szafarzem,

przeto Ci świat pieśń chwały

wdzięcznie składa w darze.

 

Przeżywając największe tajemnice naszej wiary doświadczamy, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Wszystko co nie jest z Boga musi zostać zniszczone; przetrwa tylko to, co jest z Boga – dobroć, prawda, pokój i miłość.

Niech te Święta Wielkanocne na nowo pozwolą doświadczyć obecności Zmartwychwstałego Pana, który prawdziwie powstał z martwych, aby głębiej Go poznać, z Nim się utożsamić, pozwolić Mu, aby w nas żył…

Składając te życzenia pozdrawiam oraz zapewniam o pamięci modlitewnej.

Zachęcam do lektury rozważania poniżej.  

 Ks. Tomasz Czarnocki

Krajowy Duszpasterz Prawników

 Siedlce, Wielkanoc 2014